Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
Voetballeercyclus als leidraad voor ontwikkeling individu
Woensdag 04 Oktober 2017

“Veel trainers weten wel wat ze willen aanleren, maar niet op welke manier ze dat kunnen doen.” Roger Bongaerts, Hoofd Jeugdopleiding van VVV-Venlo, ontwikkelde daarom een methode die diverse fasen onderscheidt in het leerproces van jonge voetballers. Ook legt hij uit hoe men de ontwikkeling van het individu probeert te reguleren binnen het teamproces.

Tekst: Tom Druppers | Beeld: Marijn Bouten

Als voorman van de jeugdopleiding van de kersverse eredivisionist is Bongaerts verantwoordelijk voor het bewaken van het technisch beleidsplan. “Ik vind het daarom belangrijk om veel op het trainingsveld te staan, zodat ik met trainers kan sparren over zaken met betrekking tot het opleiden van jeugd. Ook geeft het mij een inkijkje in de manier van werken en heb ik hierdoor goed in kaart hoe de voortgang per leeftijdsgroep verloopt.”

Wanneer hij met zijn collega's spreekt is het van belang dat er geen ruis op de lijn is, zodat het helder is wáár ze over praten, zo legt hij uit. “In de voetbalwereld zie je vaak dat mensen over hetzelfde praten, maar het anders benoemen. Dat zorgt voor verwarring. Door deze begrippen concreet af te bakenen en te omschrijven, wordt de onderlinge communicatie transparanter.”

Ter illustratie legt hij uit hoe men binnen de trainersstaf het verschil tussen voetbalcoördinatie en techniek stelt. “Voetbalcoördinatie is de vaardigheid met bal zonder weerstand, zoals bijvoorbeeld een geïsoleerde passeerbeweging, hooghouden of snel voetenwerk. Wij noemen dat ook wel de voorwaarden om uiteindelijk te komen tot een functionele techniek. Onder techniek verstaan we echter iets anders: dat is het functioneel toepassen van vaardigheden in wedstrijdgerelateerde of wedstrijdspecifieke situaties.”

Voetballeercyclus
De jeugdopleiding van VVV-Venlo maakt gebruik van een zogeheten voetballeercyclus. Die cyclus bestaat uit vier fases; de eerste drie zijn training en de vierde en laatste fase is het wedstrijdmoment. “Het voetballeerproces omvat meerdere fases die ieder een andere behoefte vervullen. Het uiteindelijke doel is het duurzaam verbeteren van de voetbalprestatie, als gevolg van trainingen en wedstrijden.”

Binnen iedere training staat er een leerdoel centraal, dat leidend is voor de invulling van de oefenvormen. “Door goed af te bakenen wat je traint kun je concreet aan de slag met specifieke verbeterpunten. We kiezen er daarom voor om veel van weinig aan te bieden, in plaats van andersom.”

Daarom is het van belang dat de gekozen oefenvormen goed op elkaar aansluiten, zo zegt Bongaerts. “Het kan niet zo zijn dat er gestart wordt met een dribbelvorm, terwijl het eigenlijke leerdoel van de training het versturen van een pass is. Als je gedurende een training zorgt voor een herkenbare opbouw qua oefeningen, ben je bezig met efficiënt leren, want in de uitvoering wordt er in verschillende situaties in essentie hetzelfde gevraagd van spelers, maar met veel aandacht voor aanpassingsvermogen en verschillende prikkels. Spelers dienen zich telkens weer aan te passen aan nieuwe situaties.”

Bongaerts schetst ter illustratie ook nog een situatie die hij niet wenselijk acht, maar nog steeds veelvuldig voorbij ziet komen op alle niveaus. “Dan wordt er na de warming-up een passvorm gedaan, waarna er een positiespel volgt. De afstanden van de passes die verstuurd worden in het positiespel hebben dan vaak helemaal geen relatie met de eerdere oefenvorm, omdat de afstanden totaal verschillend van elkaar zijn. Dit wordt dan vervolgd met een partijspel met wéér andere accenten.”

Ontdekken
Stap voor stap legt Bongaerts uit hoe iedere fase binnen de voetballeercyclus eruitziet. De eerste fase is ‘ontdekken’, waarbij begrippen als ondervinden, ervaren en oriënteren een belangrijke plaats innemen. “Probeer er maar eens een rommeltje van te maken en kijk dan wat er gebeurt”, zo begint Bongaerts. “Vaak zie je dat trainers voor een oefenvorm uitgebreid aan het uitleggen zijn en voordat er daadwerkelijk gestart is ben je een paar minuten verder. Houd op met die onzin! Geef als trainer hooguit aan wat het uiteindelijke doel is van de oefenvorm en ga direct van start. Je zult dan zien dat er een chaotische situatie ontstaat, omdat spelers op zoek gaan naar oplossingen binnen hun eigen creativiteit.”

De organisatie van de oefenvorm is leidend in het leerproces, want die moet namelijk impliceren wat het leerdoel is. “Voor de trainer is er in deze fase een meer bescheiden rol. Voor hem is het van belang dat hij goed observeert hoe spelers handelen in die chaos. In de volgende fase kun je daar vervolgens op inspelen, door bijvoorbeeld een aanpassing te doen in de organisatie van de oefenvorm, of spelers een tip te geven. Dit kan impliciet door een aanpassing van de oefenvorm of expliciet in coaching. Dit eerste heeft mijn voorkeur, maar ook detailcoaching is wezenlijk voor de ontwikkeling van spelers. Dat wordt vaak vergeten.”

Bewust worden

In de bewustwordingsfase gaat de trainer met de spelers in dialoog over bepaalde voetbalhandelingen. Hij bevraagt spelers dan over gemaakte keuzes, of legt bepaalde situaties stil. “Dan ga je meer kaderen en uitleggen wat je graag terug wilt zien in de oefenvormen. Dit is het leerdoel, hoe zou je dat nog beter kunnen doen? De trainer krijgt dan dus een iets prominentere en sturende rol.”

De overgang tussen de verschillende fases noemt hij een transfer. “Dat is het proces waarin een speler zijn opgedane ervaringen binnen voetbalhandelingen kan toepassen in een nieuwe situatie. Belangrijk daarin is de mate waarin het aangeleerde zich vertaalt naar de wedstrijd. Sommige transfers zijn niet direct zichtbaar en pas te ontwaarden op de langere termijn. Het is belangrijk voor onze trainers om daar rekening mee te houden.”

Ook spreekt men tijdens onderlinge overleggen van retentie. Bongaerts omschrijft dat als het ‘anker van leren’. “Leren vraagt om construeren van kennis en vaardigheden. Spelers moeten als het ware het geleerde verbinden met dat wat ze al weten en kunnen en toepassen in de wedstrijden. Leren is cumulatief, alleen de ontwikkeling van een speler loopt niet altijd lineair.”

Toepassen
Het laatste stadium van de training is de toepassingsfase en bestaat altijd uit partijvormen, waarbij spelers niet geremd worden door regels waarbij ze dingen niet mogen doen. “Belangrijk hierbij is dat de principes en intenties helder zijn voor de spelersgroep. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau kiest hij een partijvorm die zo goed mogelijk aansluit bij het centrale leerdoel van de training. We willen het voetbalgedrag testen en toetsen onder wedstrijdweerstand. Daarom maken we gebruik van volledige weerstand, zodat de wedstrijdsituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst.”

Wel kan er gespeeld worden met afstanden, zodat het leerdoel vaker naar voren komt in de partijvorm. “Als bijvoorbeeld het spelen van de wisselpass het leerdoel is, kun je als trainer kiezen voor een breed speelveld met meerdere doelen. Hierdoor worden spelers gedwongen om de ruimte te zoeken, want aan de zijkanten van het veld is er immers altijd een mogelijkheid tot scoren.”

Performance
Het laatste onderdeel van de leercyclus heeft betrekking op échte wedstrijdweerstand, wanneer er dus gespeeld wordt tegen een tegenstander. “Hoewel veel trainers altijd zeggen dat ze de wedstrijd nabootsen in de training, is dat in mijn ogen onmogelijk. In deze fase is het de bedoeling dat alles wat spelers geleerd hebben in de trainingsweek wordt toegepast in het belangrijkste onderdeel van het spel: de wedstrijd. Het leerproces stopt natuurlijk niet na de wedstrijd. We kunnen dus eigenlijk spreken van een leerspiraal. De leercyclus wordt elke training en wedstrijd weer ingezet.”

IOPP
Bongaerts legt uit dat de ontwikkeling van het individu centraal staat tijdens zijn jeugdopleiding. “Dat vinden wij nog belangrijker dan de teamontwikkeling tijdens het seizoen. Uiteindelijk is het opleiden van volwaardige eerste-elftalspelers het doel van onze academie.”

Om de ontwikkeling van het individu te stimuleren en meer sturing te geven, maakt VVV-Venlo gebruik van een Individueel Ontwikkeling- & Prestatie Plan, kortgezegd het IOPP. Het plan wordt vormgegeven door de zes bouwstenen van de jeugdopleiding:

1) Aanvallen
2) Verdedigen
3) Lifestyle
4) Voetbalgedrag
5) Persoonlijke eigenschappen
6) Fysiek

“Daarin staat het pad omschreven dat een jeugdspeler bewandelt tijdens zijn jeugdopleiding. Eigenlijk moet je dit zien als een leidraad voor de ontwikkeling van onze spelers. De zes bouwstenen zijn de handvatten waarmee we het IOPP invullen en vormgeven. We stellen dat plan jaarlijks op samen met de speler en benoemen dan per bouwsteen een aantal doelstellingen.”

“Het lijkt op het meer gangbare Persoonlijke Ontwikkeling Plan, ofwel: POP. Echter is er een belangrijk verschil: bij ons draait het niet alleen om de ontwikkeling, maar ook om de uiteindelijke prestatie. Dat betekent dat spelers het geleerde in een training uiteindelijk ook toepassen in hun performance”, zo zegt Bongaerts, refererend aan de voetballeercyclus.

Uiteindelijk moet het IOPP leiden tot het voortbrengen van de ‘ideale’ VVV-speler. Ook de mentale eigenschappen van een jeugdspeler zijn bepalend in de totstandkoming van de zes bouwstenen, zo zegt Bongaerts. Daarom heeft hij samen met zijn collega’s twaalf punten opgesteld waaraan een jeugdspeler van VVV te herkennen is.

“Belangrijk daarin is de verbale en non-verbale houding van een jeugdspeler. Durft hij een tegenstander op te zoeken tijdens het dribbelen en hoe reageert hij als het een aantal keren niet lukt? Een aantal van deze eigenschappen is aangeboren, maar in zijn manier van trainen, coachen en begeleiden ligt er een sleutelrol voor de trainer om deze competenties verder te ontwikkelen.”

Evaluaties van het IOPP vinden meerdere keren per seizoen plaats. Bongaerts vertelt dat er tijdens het seizoen eigenlijk onderling constant geëvalueerd wordt. “Als ik samen met trainers op het veld sta, voeren we steeds gesprekken over de voortgang van individuen binnen het teamproces. Evaluatie is niet iets dat je op een aantal vaste momenten doet. Onze trainers zijn constant bezig met het verbeteren van de prestaties en het stellen van nieuwe doelstellingen voor en met het individu.”

Vertaling naar trainingen
“De hoofdtrainer van een team is verantwoordelijk voor de prestaties van zijn groep en de ontwikkeling van de individuele spelers. Hij wordt hierbij ondersteund door mentoren en specialisten. De mentor begeleidt een speler in zijn ontwikkeling buiten het voetbalveld. De specialist helpt hem in het verbeteren van zijn individuele prestatie.” Dominik Vergoossen, trainer/coach van het O19-elftal van de club is een van de specialisten. “Dominik heeft als centrale verdediger jarenlang op het hoogste niveau gespeeld bij onder meer Fortuna Sittard en Cambuur Leeuwarden. Zijn expertise op het gebied van verdedigen is zeer waardevol en die proberen we dan ook volop te benutten. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van verdedigers van diverse jeugdteams en probeert hen gedetailleerd te helpen in het verbeteren van hun specifieke kwaliteiten.”

De invulling van de trainingsmomenten wordt dan ook bepaald door de behoeften van het individu. “Overigens betekent dat niet individualistisch trainen, zoals de naam misschien doet vermoeden. We kijken naar de leerbehoeften van de individuele spelers en kiezen daar passende oefenstof bij. Het zijn dus geen geïsoleerde vormen, waarbij spelers echt solistisch trainen. We vormen een groep spelers met dezelfde leerbehoeften of spelers die elkaars weerstand juist nodig hebben. Deze groepen wijzigen wekelijks.”

Bongaerts vertelt dat er dan zelfs geen onderscheid gemaakt wordt in leeftijd. “Zo hadden we afgelopen seizoen een oefenvorm gericht op het kijkgedrag van spelers. De groep bestond onder andere uit spelers van ons O13- en O19-team, maar er trainde zelfs een eerste-elftalspeler mee die aan het revalideren was van een blessure. Hiermee bedoel ik aan te geven dat we kijken naar overeenkomstig voetbalgedrag en ons niet blindstaren op leeftijd.” Ook kan het zijn dat laatrijpe spelers van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar gezet worden. “Dan neutraliseren we de fysieke verschillen en kijken we naar de biologische leeftijd in kilo’s en centimeters. Op dat vlak willen we ons komend seizoen verder gaan oriënteren.”

“Onze teams trainen slechts één keer per week teamtactisch. Dan zijn ze bezig met het ontwikkelen van hun speelwijze. Dit is altijd de laatste training van de week.” Bongaerts geeft aan dat dit onderstreept, dat de ontwikkeling van het individu dus ook daadwerkelijk voorrang krijgt op zaken als bijvoorbeeld speelwijzeontwikkeling. “De invulling van de trainingsmomenten staat dus echt in het teken van het individu. Door de nadruk hierop te leggen hebben de trainers, specialisten en mentoren ook echt de tijd om hier voldoende aandacht aan te kunnen schenken op het trainingsveld.”

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Technisch beleid voor voetbalclubs
Implementeren van spelprincipes
Veel trainers maken voorafgaand aan de training hun doelstelling aan de spelers bekend. Daarna wordt een oefenvorm gegeven en ten slotte wordt gevraagd of de spelers het begrijpen. Ad Looijmans werkt omgekeerd. “Ik vraag eerst waar de spelers tegenaan zijn gelopen, speel vervolgens een oefenvorm en vraag naderhand wat het doel hiervan was. Op deze manier implementeer ik onze s
De hoofdklasse halen zonder te betalen
Om het Nederlands voetbal hogerop te brengen, moeten we op zoek naar clubs en trainers die het anders doen. Vandaag luisteren we naar het verhaal van RKZVC uit Zieuwent, een clubje van 350 leden, die de hoofdklas
Sparta: Wij proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO's
Sinds jaar en dag staat de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam bekend om haar grote talenten die doorstromen naar het eerste elftal en zelfs verder dan dat. Hoofd Jeugdopleidingen Dolf Roks bewaakt de continuïteit hiervan: “We proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO’s. Bovenal zoeken we talenten die in alles de beste willen zijn.” Dolf Roks geeft
Spelers objectief beoordelen: kan dat?
De trainer van de Onder15 moet aan het einde van jaar alle spelers een cijfer geven voor het vrijlopen zonder bal. Hij geeft speler A een 8. Het jaar er op gaat de speler naar de Onder17. Die trainer geeft diezelfde speler een 7 voor het vri
Jaarplan maken om de doorstroming van jeugdspelers te verbeteren
  Het goed laten doorstromen van een speler van de ene naar de andere leeftijdscategorie hoort bij een gezonde jeugdopleiding. Bij ESA uit Arnhem werken ze met een jaarplanning, om zo de doorstroming makkelijker te maken. Jarno van den Bosch, technisch co
TM SpelerVolgSysteem: vraag gratis presentatie aan
Het spelervolgsysteem van TrainersMagazine was het eerste online spelervolgsysteem van Nederland en is het spelervolgsysteem voor én door trainers van amateurclubs gemaakt. Het richt zich er op om de belangrijkste gegevens om de belangrijkste g
Stap voor stap naar continuïteit
Na zijn periode als voetballer in Breda werd Tim Gilissen in de zomer van 2015 gepresenteerd als manager van de jeugdopleiding van NAC. Een totaal ander leven, maar de uitdaging werd des te groter. “Samen met Eric Hellemons ben ik gestart met het maken en uitvoeren van ons plan, met als rode draad: alles stap voor stap.” Tekst: Rogier Veenstra | Beeld P
Het opleiden van jeugdtrainers
Ruim een jaar na de aanstelling van Kees Zwamborn als technisch manager van vv Kloetinge zijn er al flinke stappen gemaakt om de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal te bevorderen. “Om talenten optimaal te ontwikkelen zijn we vooral aan de slag gegaan met diegenen, die de spelers beter moeten maken: de jeugdtrainers.” Teks
Het leerproces van spelers inzichtelijk maken
“Heb je je wel eens afgevraagd wanneer een speler iets leert? Vrijwel geen enkele voetbaltrainer kon mij hier antwoord op geven, terwijl dit toch een essentiële vraag is voor iemand die als vak heeft spelers iets te leren.” Het begin van het interview met Anjo Coppus, hoofd jeugdopleiding selectieteams bij Brabantia, zet je vanaf de eerste minuut al aan het denken.
De 10 spelprincipes van Delta Sport '95
Rens van Dinter is Technisch Coördinator Bovenbouw bij Delta Sports'95. Hij vindt het belangrijk dat ze van hun eigen kracht uit gaan. "Alle teams spelen 1:4:3:3, maar de trainers hebben de vrijheid en vooral d
Externe scouting
Alphense Boys speelt met zijn jeugdteams al jarenlang op het hoogste niveau en ontving in 2015 zelfs het predicaat ‘Regionale Jeugdopleiding’ van de KNVB. Paul Bahlmann is technisch coördinator en legt uit hoe de club onder andere door externe scouting één van de meest vooraanstaande amateurclubs is van Nederland. Tekst: To
Waarom clubs met jeugdtrainers zou moeten afspreken om geen kritiek te hebben op scheidsrechters
Iedere voetballer of iedere coach moet het herkennen. De bal gaat overduidelijk via de tegenstander uit het veld. Echter, tot je grote verbazing staat de scheidsrechter de andere kant op te wijzen. Waarschijnli
Kijkwijzer voor meer structuur in trainingen
Als voetbalvereniging wil je natuurlijk kwalitatief goede trainingen. Het aanstellen van goede trainers is natuurlijk één, maar welk vervolg geef je er dan aan? Marcel van Marsbergen, technisch coördinator van het 1200 leden tellende DSS uit Haarlem vindt het een uitdaging om ook de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Hij introduceerde de kijkwijzer,
De voordelen van indelen in jaargroepen
In het verleden speelden jeugdvoetballers vaak in leeftijdscategorieën die twee kalenderjaren omvatten. De KNVB stimuleert om steeds meer met jaargroepen te werken. Maikel Maas van Margriet JO15.1 is hier een groot voorstander van en ziet alleen maar voordelen. “De fysieke verschillen zijn veel kleiner en spelers kunnen onder gepaste weerstand echt blijven voetball
Trainen op verschillende ondergronden | AZ Jeugdopleiding
Jeugdtrainer Michael van Zijtveld en fysiektrainer Chris Wenker leggen uit waarom in de jeugdopleiding van AZ wordt ingezet op voetballen op verschillende ondergronden. Het is een van de vele middelen die de Alkmaarders inzetten om spelers cognitief, technisch en fysiek te ontwikkelen. Tekst: Michael van Zijtveld, Chris Wenker | Redacteur: Alessandro van Ha
Gepersonaliseerde schrijfblokken voor de club
Wil je iets speciaals doen voor de trainers van jouw club? Laat dan een gepersonaliseerd voetbalcompetitieboek of A5 schrijfblok maken voor de trainers/leiders van jouw club. 
Voetbal JeugdPlan - Ieder kind verdient een goede training
Ieder kind - in een hoog of lager team, selectie of geen selectie - verdient een goede en leuke training. Het Voetbal JeugdPlan helpt clubs hierbij. Van het aanbieden van kant-en-klare trainingen v
Geboortemaandeffect buiten Nederland
Het geboortemaandeffect is alweer geruime tijd een bekend begrip bij insiders, maar blijkt toch uitermate moeilijk om er vanaf te komen. Maar liefst 75% van de spelers die geselecteerd zijn voor Oranje Onder17, die in Engeland strijdt voor het Europees Kampioenschap, is geboren in het eerste halfjaar. Maar hoe verhoudt dit zich tot andere landen? Staan we alleen in het geboortemaandeffect?
Opleiden via Talentenprogramma
Veel clubs streven naar een A-selectie met zelfopgeleide spelers. Ook bij derdedivisionist HSC’21 is de doorstroming van spelers uit eigen kweek een kernpunt in het beleid. Liefst dertien spelers van de huidige selectie zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Haaksbergen. Peter Visser, Hoofd Technische Commissie: “Via ons Talentenprogramma leiden wij talentvolle spe
Top 100 Jeugdopleidingen: zin of onzin?
Er duiken steeds meer lijstjes op waar er een ranglijst wordt gemaakt van bijvoorbeeld de top 100 van jeugdopleidingen. Die nemen dan het niveau waarop de jeugdteams spelen en op basis daarvan komen ze tot een r
De 8 stappen van 'laat ze spelen': Fase verdedigen op helft tegenstander
In het artikel Het leerproces van spelers inzichtelijk maken spreekt Anjo Coppus over de 8 stappen in zijn trainingsmethode voor de fase verdedigen, de statische variant en de checkpoints. Tekst en afbeeldingen: Anjo Coppus
Interne voetbalschool Be Friends heeft alleen maar winnaars
Bij voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek krijgen spelers op vrijdag een extra mogelijkheid om te trainen. De trainers van deze interne voetbalschool zijn de spelers van het eerste elftal en daardoor zijn er alleen
Gezocht: Ambassadeurs voor Voetbal JeugdPlan
Wil jij graag het Nederlands voetbal én jouw club helpen? Heb jij een goed (voetbal)netwerk in jouw regio? Dan zijn we op zoek naar jou om Team TrainersMagazine te versterken en ontvang een
Visualiseren in de jeugdopleiding
Het begon allemaal met een filmpje op twitter, waarin AZ-jeugdspelers onder de klanken van de Champions Leaguetune, aan het visualiseren waren als voorbereiding op de aankomende wedstrijd. Kelvin Duffree en Bart Heuvingh geven uitleg. “We willen speler
Samen verbeteren we het Nederlands voetbal
Ieder kind heeft recht op een goede voetbaltraining. Ongetwijfeld ben je het daar mee eens. Maar de praktijk leert vaak dat spelers in de selecties de beste trainers krijgen en er veel minder aandacht is voor al die andere voetballers die (nu nog) wat minder goed kunnen voetballen. Daar moet iets aan gebeuren, daarom biedt TrainersMagazine volgend seizoen alle pupillentrainers van Nederlan
Implementeren van spelprincipes
Veel trainers maken voorafgaand aan de training hun doelstelling aan de spelers bekend. Daarna wordt een oefenvorm gegeven en ten slotte wordt gevraagd of de spelers het begrijpen. Ad Looijmans werkt omgekeerd. “Ik vraag eerst waar de spelers tegenaan zijn gelopen, speel vervolgens een oefenvorm en vraag naderhand wat het doel hiervan was. Op deze manier implementeer ik onze s
De voordelen van indelen in jaargroepen
In het verleden speelden jeugdvoetballers vaak in leeftijdscategorieën die twee kalenderjaren omvatten. De KNVB stimuleert om steeds meer met jaargroepen te werken. Maikel Maas van Margriet JO15.1 is hier een groot voorstander van en ziet alleen maar voordelen. “De fysieke verschillen zijn veel kleiner en spelers kunnen onder gepaste weerstand echt blijven voetball
De hoofdklasse halen zonder te betalen
Om het Nederlands voetbal hogerop te brengen, moeten we op zoek naar clubs en trainers die het anders doen. Vandaag luisteren we naar het verhaal van RKZVC uit Zieuwent, een clubje van 350 leden, die de hoofdklas
Trainen op verschillende ondergronden | AZ Jeugdopleiding
Jeugdtrainer Michael van Zijtveld en fysiektrainer Chris Wenker leggen uit waarom in de jeugdopleiding van AZ wordt ingezet op voetballen op verschillende ondergronden. Het is een van de vele middelen die de Alkmaarders inzetten om spelers cognitief, technisch en fysiek te ontwikkelen. Tekst: Michael van Zijtveld, Chris Wenker | Redacteur: Alessandro van Ha
Sparta: Wij proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO's
Sinds jaar en dag staat de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam bekend om haar grote talenten die doorstromen naar het eerste elftal en zelfs verder dan dat. Hoofd Jeugdopleidingen Dolf Roks bewaakt de continuïteit hiervan: “We proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO’s. Bovenal zoeken we talenten die in alles de beste willen zijn.” Dolf Roks geeft
Gepersonaliseerde schrijfblokken voor de club
Wil je iets speciaals doen voor de trainers van jouw club? Laat dan een gepersonaliseerd voetbalcompetitieboek of A5 schrijfblok maken voor de trainers/leiders van jouw club. 
Spelers objectief beoordelen: kan dat?
De trainer van de Onder15 moet aan het einde van jaar alle spelers een cijfer geven voor het vrijlopen zonder bal. Hij geeft speler A een 8. Het jaar er op gaat de speler naar de Onder17. Die trainer geeft diezelfde speler een 7 voor het vri
Voetbal JeugdPlan - Ieder kind verdient een goede training
Ieder kind - in een hoog of lager team, selectie of geen selectie - verdient een goede en leuke training. Het Voetbal JeugdPlan helpt clubs hierbij. Van het aanbieden van kant-en-klare trainingen v
Jaarplan maken om de doorstroming van jeugdspelers te verbeteren
  Het goed laten doorstromen van een speler van de ene naar de andere leeftijdscategorie hoort bij een gezonde jeugdopleiding. Bij ESA uit Arnhem werken ze met een jaarplanning, om zo de doorstroming makkelijker te maken. Jarno van den Bosch, technisch co
Geboortemaandeffect buiten Nederland
Het geboortemaandeffect is alweer geruime tijd een bekend begrip bij insiders, maar blijkt toch uitermate moeilijk om er vanaf te komen. Maar liefst 75% van de spelers die geselecteerd zijn voor Oranje Onder17, die in Engeland strijdt voor het Europees Kampioenschap, is geboren in het eerste halfjaar. Maar hoe verhoudt dit zich tot andere landen? Staan we alleen in het geboortemaandeffect?
TM SpelerVolgSysteem: vraag gratis presentatie aan
Het spelervolgsysteem van TrainersMagazine was het eerste online spelervolgsysteem van Nederland en is het spelervolgsysteem voor én door trainers van amateurclubs gemaakt. Het richt zich er op om de belangrijkste gegevens om de belangrijkste g
Opleiden via Talentenprogramma
Veel clubs streven naar een A-selectie met zelfopgeleide spelers. Ook bij derdedivisionist HSC’21 is de doorstroming van spelers uit eigen kweek een kernpunt in het beleid. Liefst dertien spelers van de huidige selectie zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Haaksbergen. Peter Visser, Hoofd Technische Commissie: “Via ons Talentenprogramma leiden wij talentvolle spe
Stap voor stap naar continuïteit
Na zijn periode als voetballer in Breda werd Tim Gilissen in de zomer van 2015 gepresenteerd als manager van de jeugdopleiding van NAC. Een totaal ander leven, maar de uitdaging werd des te groter. “Samen met Eric Hellemons ben ik gestart met het maken en uitvoeren van ons plan, met als rode draad: alles stap voor stap.” Tekst: Rogier Veenstra | Beeld P
Top 100 Jeugdopleidingen: zin of onzin?
Er duiken steeds meer lijstjes op waar er een ranglijst wordt gemaakt van bijvoorbeeld de top 100 van jeugdopleidingen. Die nemen dan het niveau waarop de jeugdteams spelen en op basis daarvan komen ze tot een r
Het opleiden van jeugdtrainers
Ruim een jaar na de aanstelling van Kees Zwamborn als technisch manager van vv Kloetinge zijn er al flinke stappen gemaakt om de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal te bevorderen. “Om talenten optimaal te ontwikkelen zijn we vooral aan de slag gegaan met diegenen, die de spelers beter moeten maken: de jeugdtrainers.” Teks
De 8 stappen van 'laat ze spelen': Fase verdedigen op helft tegenstander
In het artikel Het leerproces van spelers inzichtelijk maken spreekt Anjo Coppus over de 8 stappen in zijn trainingsmethode voor de fase verdedigen, de statische variant en de checkpoints. Tekst en afbeeldingen: Anjo Coppus
Het leerproces van spelers inzichtelijk maken
“Heb je je wel eens afgevraagd wanneer een speler iets leert? Vrijwel geen enkele voetbaltrainer kon mij hier antwoord op geven, terwijl dit toch een essentiële vraag is voor iemand die als vak heeft spelers iets te leren.” Het begin van het interview met Anjo Coppus, hoofd jeugdopleiding selectieteams bij Brabantia, zet je vanaf de eerste minuut al aan het denken.
Interne voetbalschool Be Friends heeft alleen maar winnaars
Bij voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek krijgen spelers op vrijdag een extra mogelijkheid om te trainen. De trainers van deze interne voetbalschool zijn de spelers van het eerste elftal en daardoor zijn er alleen
De 10 spelprincipes van Delta Sport '95
Rens van Dinter is Technisch Coördinator Bovenbouw bij Delta Sports'95. Hij vindt het belangrijk dat ze van hun eigen kracht uit gaan. "Alle teams spelen 1:4:3:3, maar de trainers hebben de vrijheid en vooral d
Gezocht: Ambassadeurs voor Voetbal JeugdPlan
Wil jij graag het Nederlands voetbal én jouw club helpen? Heb jij een goed (voetbal)netwerk in jouw regio? Dan zijn we op zoek naar jou om Team TrainersMagazine te versterken en ontvang een
Externe scouting
Alphense Boys speelt met zijn jeugdteams al jarenlang op het hoogste niveau en ontving in 2015 zelfs het predicaat ‘Regionale Jeugdopleiding’ van de KNVB. Paul Bahlmann is technisch coördinator en legt uit hoe de club onder andere door externe scouting één van de meest vooraanstaande amateurclubs is van Nederland. Tekst: To
Visualiseren in de jeugdopleiding
Het begon allemaal met een filmpje op twitter, waarin AZ-jeugdspelers onder de klanken van de Champions Leaguetune, aan het visualiseren waren als voorbereiding op de aankomende wedstrijd. Kelvin Duffree en Bart Heuvingh geven uitleg. “We willen speler
Waarom clubs met jeugdtrainers zou moeten afspreken om geen kritiek te hebben op scheidsrechters
Iedere voetballer of iedere coach moet het herkennen. De bal gaat overduidelijk via de tegenstander uit het veld. Echter, tot je grote verbazing staat de scheidsrechter de andere kant op te wijzen. Waarschijnli
Samen verbeteren we het Nederlands voetbal
Ieder kind heeft recht op een goede voetbaltraining. Ongetwijfeld ben je het daar mee eens. Maar de praktijk leert vaak dat spelers in de selecties de beste trainers krijgen en er veel minder aandacht is voor al die andere voetballers die (nu nog) wat minder goed kunnen voetballen. Daar moet iets aan gebeuren, daarom biedt TrainersMagazine volgend seizoen alle pupillentrainers van Nederlan
Kijkwijzer voor meer structuur in trainingen
Als voetbalvereniging wil je natuurlijk kwalitatief goede trainingen. Het aanstellen van goede trainers is natuurlijk één, maar welk vervolg geef je er dan aan? Marcel van Marsbergen, technisch coördinator van het 1200 leden tellende DSS uit Haarlem vindt het een uitdaging om ook de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Hij introduceerde de kijkwijzer,
1 2 3 4 5 6