Inloggen
U bent niet ingelogd. Inloggen
Het lichaam in kaart brengen voor een optimale ontwikkeling
Leestijd 6-8 minuten
| Bedankt voor uw mening!
Vrijdag 27 Oktober 2017


FysiotherapieZeeland heeft zich de afgelopen jaren verbonden aan een aantal voetbalverenigingen om de groei van jeugdspelers in kaart te brengen. Sportfysiotherapeute Femke Thiele-van der Linde regisseert deze samenwerking. “Door een goed beeld te krijgen van de fysieke staat van alle jeugdige voetballers zijn we blessures vaak voor en kunnen wij de voetbalontwikkeling bevorderen.”

Tekst: Rogier Veenstra | Beeld: FysiotherapieZeeland

Apofysitis calcanei (hiel), Sinding-Larsen-Johansson (onder de knieschijf), Osgood Schlatter (knie). Het zijn moeilijke en vooral onbekende termen van aandoeningen die vaak voorkomen bij kinderen in de groei. De klachten kunnen, zonder het oog van de kenners toe te passen, ervoor zorgen dat voetballers maandenlang vanaf de zijkant moeten toekijken. Enerzijds ontzettend vervelend en anderzijds zorgt het voor de stagnering van de ontwikkeling van de voetballers op het gebied van hun voetballende kwaliteiten. Sportfysiotherapeute Femke Thiele-van der Linde van FysiotherapieZeeland steekt daar samen met haar collega’s Anton Engels (eigenaar) en Erwin Adan een stokje voor. “We proberen op tijd de klachten te signaleren om ervoor te zorgen dat spelers nauwelijks aan de kant staan en dus maximaal beter worden.”

Wegen en meten
Elke eerste maandag van de maand is het bij een aantal jeugdopleidingen in de provincie Zeeland raak. De meetlat en weegschaal worden neergezet en een voor een worden de gegevens van de voetballers genoteerd door de trainers en opgestuurd naar de praktijk van Anton Engels. Aan de hand van vastgestelde waarden bekijkt aanspreekpunt Thiele-van der Linde de uitkomsten van de metingen en bepaalt of er eventueel actie ondernomen moet worden. Het lijkt erop dat jongeren in een tijdsbestek van dertig dagen nauwelijks groeien of zwaarder of lichter worden, maar de praktijk zegt in sommige gevallen het tegenovergestelde. “Het is echt niet zo dat wanneer we driehonderd kinderen meten en wegen, een maand later de helft duidelijke afwijkingen vertoont, maar het gaat bij ons juist om dat selecte groepje, dat in onze ogen juist wel aandacht nodig heeft.”“Spelers zonder duidelijke afwijking bevinden zich in de groene zone. Verdere aandacht is op dat moment niet nodig. Bij een lichte afwijking van het gemiddelde komen ze in de oranje zone, deze voetballers houden we in de gaten. Met de spelers in de rode zone wordt, in overleg met de desbetreffende trainer, een afspraak gemaakt in onze praktijk. We kunnen aan de hand van enkele gegevens natuurlijk niet bepalen wat de reden voor de afwijking is. Het kan een groeispurt zijn, maar het kan ook te maken hebben met de thuissituatie, waarbij er bijvoorbeeld niet goed gegeten wordt. We hebben zelfs een speler gehad die op relatief jonge leeftijd al zo veel spiermassa had ontwikkeld dat zijn gewicht de alarmbellen deed rinkelen, maar dat vervolgstappen overbodig bleken.”

Ondergewicht
Een simpele meting kan er dus al voor zorgen dat de uitzonderingen, dus de voetballers die buiten de groene zone vallen, direct in beeld zijn bij de ‘specialisten’. De eerste stap om grotere klachten en dus ook langdurige blessures te voorkomen, is dus al gemaakt. De volgende stap is een afspraak in de praktijk om te bepalen waarom de desbetreffende speler in een andere zone of schaal zit dan waar hij eigenlijk hoort. Wat Thiele-van der Linde ervaart is dat ondergewicht vaak onderbelicht wordt, terwijl de eventuele consequenties ontzettend vervelend kunnen zijn en dus de ontwikkeling van de voetballer in de weg staan. “We zien het met regelmaat bij de jongste spelertjes van een vereniging en de spelers die de stap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Wij verlenen onze diensten onder andere aan de JVOZ. Dit is een voetbalopleiding waarbij spelers gescout worden en dus de overstap maken van een amateurvereniging naar een opleiding waarbij vaker en op een hoger niveau getraind wordt. Spelers raken vaak uitgeput en kunnen door hun ondergewicht niet teren op reserves. Als je daar niks mee doet, vergroot je de kans op blessures aanzienlijk.”

“Om de teleurstelling bij zowel speler als trainer voor te zijn, zijn er verschillende manieren om blessures tegen te gaan. De belangrijkste factor bij ondergewicht is vaak de dagelijkse voeding. De spelers worden daarom verzocht om een week lang een voedingsdagboek bij te houden, waarin alles wordt genoteerd wat en wanneer zij in een week eten. Vervolgens volgt er een gesprek met de speler en zijn of haar ouders en geven wij advies, waardoor het lichaam het binnen korte tijd wel aankan om vaker te trainen en wedstrijden te spelen.”

Overgewicht
Naast ondergewicht zijn er natuurlijk ook andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat spelers problemen kunnen krijgen met hun lichaam, waardoor zij, mits er niets aan gedaan wordt, trainingen en wedstrijden moeten missen door blessures. Overgewicht is iets wat helaas ook in Nederland bij veel kinderen voorkomt. De tijd van het voetballen op de pleintjes heeft in veel wijken plaats gemaakt voor de spelcomputers. De jongeren die wel veel sporten bij een sportvereniging kunnen echter ook zwaarder zijn dan het gemiddelde. “Ook deze ‘afwijking’ wordt bij ons genoteerd en daar gaan we mee aan de slag.”

“Uit ervaring kunnen wij zeggen dat overgewicht vooral ontstaat door de hoeveelheid suikers die jongeren dagelijks nuttigen. Wij werken met clubs samen die soms wel vier keer per week trainen en ook nog eens een wedstrijd spelen en toch zijn er spelers die kampen met overgewicht. Wij maken naar aanleiding van het wegen en meten een afspraak met de betreffende speler(s) en voeren dan een huidplooimeting uit. Met een huidplooitang wordt in millimeters op vier plaatsen op het bovenlichaam (biceps, triceps, onder het schouderblad en boven het bovenbeen) het vet gemeten. Blijkt de speler vooral erg gespierd te zijn, iets wat bij de oudere jeugd vaak voorkomt, dan is er geen reden voor een vervolgafspraak. Is vet de boosdoener dan gaan we wederom in gesprek. Het voedingsdagboek is ook hier een belangrijke pijler, bij de meeste voetballers die kampen met overgewicht is het aantal suikers dat ze consumeren schrikbarend hoog. Vaak is dat de boosdoener. Als fris- en sportdranken ingeruild worden voor thee en water, is het probleem meestal snel opgelost.”

“Als dat niet genoeg is, gaan we verder met een trainingsprogramma. Een van de veldtrainingen zal dan plaats maken voor een individueel programma. Dit zijn zeer intensieve trainingen, waarbij het gehele lichaam getraind wordt. In sommige gevallen maken we ook nog gebruik van externe experts zoals bijvoorbeeld Vera Wisse (sportdiëtiste) en Ad Vos (sportpsycholoog).”

Groeipijn
Iedereen kent de voorbeelden van kinderen die weken en soms maanden niet kunnen of mogen voetballen, omdat de groeipijnen te hevig zijn. De in de eerste alinea genoemde termen zeggen veel mensen niet zo veel, maar dat de gewrichten pijn doen is wel duidelijk. Erg vervelend natuurlijk, maar het gaat ook heel erg ten koste van de ontwikkeling. Een getalenteerde speler, die als dertien- of veertienjarige soms wel drie maanden in het seizoen moet missen door groei-gerelateerde klachten, raakt achterop ten opzichte van zijn teamgenoten en haakt uiteindelijk misschien wel af. Dit willen ze bij FysiotherapieZeeland voorkomen.

“Opnieuw kunnen we door de simpele metingen aan het begin van elke maand goed de groei van alle spelers in de gaten houden. Als een speler in één maand een paar centimeter groeit, wil dit natuurlijk niet zeggen dat deze speler ook kampt met onder- of overgewicht, maar het kan wel behoorlijke consequenties hebben. Clubs die werken met een meet- en weegmoment moeten ook vooral de gegevens van de eerste maand na de vakantie vergelijken met de laatste ‘voetbalmaand’ van het vorige seizoen. Juist in perioden van rust kunnen kinderen immers flink groeien.”

“Omdat we regelmatig bij de clubs zijn, kunnen we in gesprek gaan met die spelers, waarvan wij vinden dat zij snel groeien. We doen onderzoek naar hun energielevel, oftewel we onderzoeken of ze ‘fit’ zijn.” Daarnaast vragen we of ze eventuele klachten hebben van hun gewrichten, zoals knie en hiel. Wat we ervaren is dat spelers niet snel aangeven dat zij klachten hebben. Ze zijn namelijk bang dat hierdoor trainingen moeten worden overgeslagen en dat ze in het ergste geval minder of niet mogen voetballen. Om die reden spelen de trainers een belangrijke rol in het regisseren van de groei van jonge voetballers. Zij zien hun spelers soms dagelijks en kunnen goed inschatten hoe de desbetreffende spelers functioneren. Een groeispurt kan een aantal gevolgen hebben. De stabiliteit neemt af, de kracht neemt af en klachten aan gewrichten nemen toe. Dit zijn dus signalen voor een trainer om aan de bel te trekken.”

“Als trainers dit goed in de gaten zouden houden, zijn spelers vaak zo weer van hun klachten af, door enige tijd hun trainingen in te korten of een paar weekjes een training over te slaan. Daarnaast wordt er ook vaak gekozen om een bepaalde periode een veldtraining te vervangen door een individuele training, welke bestaat uit een combinatie van stabiliteits-, coördinatie- en krachtoefeningen. Het doel daarvan is de belastbaarheid te vergroten en dus de kans op blessures te verminderen. Veel trainers denken echter nog altijd aan presteren en als het één van hun dragende krachten betreft, zien we helaas nog te vaak dat de spelers die juist rust verdienen altijd trainen en altijd spelen. Net als wij zouden jeugdtrainers zich te allen tijde sterk moeten maken voor de ontwikkeling van de spelers in plaats van op lange termijn afbreuk te doen aan de ontwikkeling van hun pupillen.”

Toekomstplannen
Ondanks dat Thiele-van der Linde namens FysiotherapieZeeland goed werk verricht voor tal van jeugdspelers is er nog wel een aantal zaken, die zij in de toekomst graag zou zien veranderen. Hierdoor kunnen ze het lichaam van alle voetballers nog beter in kaart brengen en zich nog meer richten op het voorkomen in plaats van behandelen van blessures. “Wat betreft de problemen met het gewicht zou het voorafgaand aan het seizoen heel goed zijn om bij elke vereniging aan alle spelers een voedingswijzer uit te delen. Het is namelijk geen hogere wiskunde om gezond te eten, maar het draagt wel enorm bij aan de stappen die een voetballer kan maken. Daarnaast zou ik ook graag zien dat er bijvoorbeeld één keer per jaar een ouderavond wordt georganiseerd waarbij ouders geïnformeerd worden over voeding. Het is namelijk niet zo dat ouders bewust een aandeel leveren in het onder- of overgewicht van hun zoon of dochter, vaak is het een stukje onwetendheid. Dat kun je dus door zo’n avond makkelijk wegnemen.”

“Als we het hebben over het beter omgaan met groeipijnen, moeten we ervoor zorgen dat we het lichaam, en dan vooral de groei daarvan, van elke voetballer nog beter in kaart gaan brengen. Dit doen we door gebruik te maken van een groeiberekening. Het is een schatting van waar de voetballer zich in zijn of haar fysieke ontwikkeling bevindt. De berekening geeft aan, wanneer het kind zijn maximale groeisnelheid (APHV; Age Peak Height Velocity) bereikt en in welke groeifase het zich momenteel bevindt. Deze methode zou systematisch in alle jeugdteams ingevoerd moeten worden.”

“De biologische ontwikkelingsleeftijd bepaalt in het model voor een belangrijk deel wat er trainbaar of minder trainbaar is bij kinderen. Fase P1 kent bijvoorbeeld andere trainingsvormen, maar ook andere verhoudingen van intensiteit en volume dan fase P2 of P3. Hierdoor zullen we heel veel klachten voor gaan blijven.”

“Tenslotte is de communicatie tussen de trainers en ons van ontzettend groot belang. Wij hebben als doel om de spelers beter te maken en de kans hierop wordt natuurlijk vergroot als een speler een heel jaar zonder klachten kan trainen en wedstrijden kan spelen. In de toekomst willen we meer tips geven over de indeling van de trainingsweek. Het kan heel goed zijn om drie dagen achter elkaar te trainen, maar trainers moeten dan wel goed weten op welke dagen met welke intensiteit getraind kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat trainers beseffen dat het soms goed is als een speler een keer een training overslaat of een wedstrijd aan zich voorbij laat gaan. Het zorgt er in de meeste gevallen voor, dat de trainer juist in de toekomst vaker een beroep op hem kan doen. Het draait helaas vooral heel erg om winnen. Dat is prima, maar in onze ogen is de maximale ontwikkeling van een speler van veel groter belang. En dat bereik je alleen als de spelers fit blijven.”
 
Wil je het hele artikel lezen?

Log dan in met je account van TrainersMagazine of abonneer je op Het Voetbal KennisPlatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Abonneren voor €29
Het Voetbal KennisPlatform is gratis voor totaalabonnees op TrainersMagazine
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Soortgelijke artikelen