Inloggen
U bent niet ingelogd. Inloggen
De counter spelen
| Bedankt voor uw mening!
Donderdag 9 November 2017

De ambitieuze Roel Bijsterbosch constateert dat de counter in het moderne voetbal een steeds belangrijkere rol speelt. Hij wil met zijn O19 daarom in principe graag ‘de counter spelen’. Dit niet te verwarren met op de counter spelen. “De counter spelen is een speelwijze, waarbij snel de diepte gezocht wordt en waarbij wijzelf bepalen hoe we dat doen.”

Tekst: Rob Robben | Beeld: Toine van den Ende

Veel ploegen, zowel bij de amateurs als bij de profs, spelen tegenwoordig erg gegroepeerd en georganiseerd. Ze proberen resultaat te halen door te wachten op balverlies van de tegenstander om vervolgens op de counter te spelen. Je laat dan het initiatief eigenlijk helemaal aan de tegenstander. Dit is volgens Bijsterbosch iets anders dan wat hij graag wil, namelijk ‘de counter spelen’. “In onze speelwijze wachten we niet af, maar nemen we zelf het initiatief. Eigenlijk spelen we heel dominant, omdat wij door de positionering van onze spelers de speelwijze van onze tegenstander proberen te beïnvloeden. We proberen ze te dwingen tot het spelen van ballen, die ons goed uitkomen om tot onze favoriete speelwijze te komen. Hierdoor bepalen wijzelf waar we de bal willen veroveren.”

Hoe, waar en wie?
Bijsterbosch hanteert bij het spelen van de counter vier stappen. “De eerste stap is natuurlijk het veroveren van de bal. Als je de bal niet hebt, kun je immers niet aanvallen en uiteindelijk dus ook niet scoren. Bij het veroveren van de bal kijken we in eerste instantie naar de kwaliteiten van ons eigen team. Belangrijk hierbij zijn de vragen hoe, waar en wie. Hoe pakken we dit aan, waar op het veld gaan we dit doen en wie hebben hier allemaal een taak in? De formatie waarin we spelen is eigenlijk niet zo van belang, omdat we altijd kijken waar onze sterkste kwaliteiten liggen. Wie zijn onze beste balafpakkers en waar kunnen we met onze snelheid de tegenstander het meeste pijn doen?”Bal veroveren
“Meestal spelen we in een 1:4:2:3:1-formatie. Onze linker controlerende middenvelder (8) is een erg goede balafpakker en ook nog eens een goede voetballer. Daarom proberen we hem in balbezit te laten komen. Dit proberen we voor elkaar te krijgen door de tegenstander te dwingen over rechts op te bouwen (zie diagram). Onze spits (9) gaat tussen de twee centrale verdedigers van de tegenpartij staan en dekt vooral de linker centrale verdediger af. Onze rechterspits (7) stelt zich op tussen hun linker centrale verdediger en hun linksback. Onze linksbuiten (11) zorgt, dat de rechtsback (2) niet aangespeeld kan worden. De keeper zal de bal dan waarschijnlijk naar de rechter centrale verdediger (3) spelen. Dat willen we ook, want onze sterkste balafpakker (8) staat aan die kant. Onze overige spelers stellen zich dan zo op, dat nummer drie alleen een diepe bal kan geven. Dat is dan ons moment, want daar staat onze linker verdedigende middenvelder (8) die erg sterk in het duel is en de bal zal gaan veroveren. Indien hun keeper nummer drie niet aan durft te spelen en de lange bal gaat spelen, is dat ook geen probleem, want dan is de kans ook groot dat we de bal kunnen veroveren door met name onze nummer acht.”Bal vrijmaken
Om de counter te kunnen spelen moet in de eerste fase dus de bal worden veroverd. “Stap twee is dan dat de bal op een juiste manier vrijgemaakt wordt om een goed vervolg mogelijk te maken. Dit vrijmaken van de bal kan natuurlijk door een individuele actie van de balveroveraar, maar meestal kan de bal alleen worden vrijgemaakt door snel een dichtbijstaande en vrijstaande medespeler aan te spelen. Dit vrijmaken van de bal gebeurt niet zomaar op een lukrake manier. We proberen de spelers bewust van hun positie te laten ervaren hoe ze de bal op de beste manier vrij kunnen maken. Meestal is het in het centrum nogal druk en zullen onze nummers tien en zes gedekt staan. Daarom zijn vooral de loopacties van de nummers elf en vijf van belang. De eerste optie is dat mijn rechtsbenige linksbuiten zich los zal moeten maken van zijn rechtsachter door wat naar binnen te komen. Een tweede goede optie is onze linksachter, die zich losmaakt van hun rechtsbuiten en buitenom komt.”

Diep spelen
De derde stap, die Bijsterbosch onderscheidt en die kenmerkend is voor zijn manier van voetballen is vanzelfsprekend diep spelen. “Ik wil dat de bal zo snel mogelijk diep gespeeld wordt om de tegenstander geen gelegenheid te geven zich in te stellen op onze aanvallende acties. Als mijn verdedigende middenvelder (8) de bal heeft afgepakt en hij zou de bal door een individuele actie vrij kunnen maken, kan hij meteen diep spelen op onze snelle rechtsbuiten (7). Zoals ik in stap twee heb uitgelegd, is dit meestal niet mogelijk en moet de bal eerst vrijgemaakt worden door bij voorkeur de rechtsbenige linksbuiten aan te spelen, die dan snel de diepte moet zoeken richting de operationele ruimte die de tegenstander ons biedt. In de regel zoeken wij in de counter de ruimte aan de andere kant van het veld door een crosspass te geven in de loop van de snelle rechtsbuiten. Dit doen we omdat over het algemeen daar de meeste ruimte ligt. Als wij aan onze linkerkant de bal hebben veroverd, ligt er aan de andere kant meestal veel ruimte, omdat de centrale verdedigers (3 en 4) van de tegenpartij vanuit natuurlijk gedrag naar de balkant toegelopen zijn. Vanuit de natuurlijke ‘hoge’ positie van de linkervleugelverdediger in de opbouw, komt er heel veel ruimte tussen de ‘4’ en de ‘5’ van de tegenstander. Van die operationele ruimte willen wij graag gebruik maken.”Bijsluiten en scoren
De laatste stap is, dat het hele team snel en compact bijsluit om zo tot scoren te komen. “Onze nummers negen en tien moeten dan in goede samenwerking voor de goal komen en ook mijn linksbuiten zal naar binnen moeten trekken. Verder dient het hele team op te schuiven naar voren. Belangrijk is dat dit snel gebeurt om de tegenstander geen gelegenheid te geven zich in te stellen op onze manier van spelen. Ook zal dit bijsluiten compact moeten gebeuren, omdat bij eventueel balverlies de kans aanwezig is, dat we om de oren geslagen worden met ons eigen wapen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bij balverlies moeten we onmiddellijk het zogenaamde ‘counterpressing’ gaan toepassen. We zetten de tegenstander dan compact en zo snel mogelijk vast om de eventuele counter te elimineren. We moeten er dan voor zorgen, dat we veel mensen direct rondom de bal hebben en dat de onderlinge afstanden nooit meer dan een meter of vijftien zijn. Als de onderlinge afstanden van ons aanvallend te groot zijn, is ‘counterpressing’ mijns inziens onmogelijk, omdat we bij balverlies snel veel mensen rondom de bal moeten hebben en dus erg compact moeten staan. Als wij aanvallend grote onderlinge afstanden hebben, krijgen we dat dus nooit voor elkaar. Onze spelers moeten dan snel grote afstanden overbruggen en dat is onmogelijk. Je komt dan overal steeds enkele stappen te laat en je wordt eenvoudigweg zelf gewoon uitgecounterd.” Veel trainers praten bij ‘counterpressing’ over de vijfsecondenregel. Bijsterbosch vindt dit een rare benaming. “Je moet net zolang druk zetten, als de situatie daar om vraagt. Als dit na vijf seconden niet gelukt is, ga je toch niet opgeven? Soms zal dit misschien wel zeven of acht seconden duren.”

Gedrag beïnvloeden
Bijsterbosch is van mening, dat zijn spelers in potentie de agressiviteit, de fysieke kwaliteiten en het tactisch inzicht bezitten om deze speelwijze met succes te hanteren. Hij wil tijdens zijn trainingen het gedrag van zijn spelers zo beïnvloeden, dat ze leren herkennen wanneer en hoe ze de speelwijze van de counter spelen moeten hanteren. Een oefenvorm van Bijsterbosch om het principe van de counter spelen te trainen is een positiespel van vijf tegen vijf met twee keepers (oefenvorm 1). “Team geel speelt tegen blauw. Team geel is de te coachen partij. Er wordt gewoon vijf tegen vijf gespeeld en blauw probeert te scoren. Indien geel de bal verovert, dan moet er zo snel mogelijk gebruik worden gemaakt van de diepte. Stel dat nummer acht de bal verovert en zich vrijspeelt door bijvoorbeeld elf aan te spelen, dan kan die openen op de diep sprintende zeven. Op hetzelfde moment maakt negen ruimte door naar links te trekken. Vervolgens mogen er in totaal drie spelers van team geel en twee verdedigers van blauw mee over de middellijn. Er ontstaat nu een positiespel van drie tegen twee. De drie aanvallers proberen te scoren op het grote doel aan de overkant. Je kunt hier bijvoorbeeld ook nog de regel toevoegen, dat er binnen een aantal seconden een doelpoging gedaan moet worden. De posities zijn in dit positiespel nog niet zo belangrijk. Het gaat me bij deze oefening om de vier fases van bal veroveren, bal vrijmaken, diep spelen en bijsluiten en scoren, waarbij in deze oefenvorm de derde fase, het diep spelen en het gebruik maken van de ruimte, vooral extra aandacht krijgen. Als ik echt alle vier fases tegelijk wil trainen met de juiste mensen op hun specifieke posities dan doe ik dat in een groot partijspel van acht tegen acht of nog liever gewoon in een elf tegen elf. In de kleinere vormen train ik de afzonderlijke fases en in de grotere vormen meer het totaal met alle tactische elementen.”

Conditioneel
In de speelwijze van Bijsterbosch is een goede conditie een vereiste. De spelers moeten het vermogen hebben om veel sprints te maken. Omdat een goede conditie en sprintvermogen noodzakelijk zijn voor zijn manier van spelen, legt Bijsterbosch daarom ook regelmatig conditionele accenten. “Op een half speelveld speel ik zes tegen zes met twee grote doelen en twee keepers (oefenvorm 2). Ik geef dan zelf een diepe bal op team geel en alle spelers, zowel de aanvallende als verdedigende, maken een sprint van ongeveer twintig meter op honderd procent. Ook kan ik starten door niet zelf, maar mijn nummer acht of elf de pass te laten geven. Ik doe dan twee series van zes herhalingen met steeds tien seconden rust tussen de herhalingen. Omdat ik vind, dat je vooral moet trainen met voetbalechte vormen, dus met goals, met aanvallen en verdedigen, met omschakeling en met scoren, geef ik de blauwe spelers bij balverovering ook de kans om te scoren. Ik kan bij deze oefening naast het conditionele aspect natuurlijk ook tactische accenten leggen, zoals bijvoorbeeld een snelle omschakeling en hoe positie te kiezen voor het doel.”

Mogelijkheden
Bijsterbosch benadrukt dat de counter spelen niet meer dan een principe is in de teamfase omschakelen van balbezit tegenstander naar balbezit. “Indien er niet geopend kan worden op de snelle rechtsbuiten, moeten we dat ook niet doen. We kijken dan naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een buitenom komende linksachter, die door de naar binnen trekkende linksbuiten plotseling een zee van ruimte krijgt. Als we de bal helemaal niet diep kunnen spelen, dan halen we de bal eruit en gaan we door middel van balbezit tot aanvallen proberen te komen.” Bijsterbosch wil in principe snel diep spelen en constateert, dat onze landelijke topploegen dit onvoldoende doen. “Ja, ik zie Nederlandse clubs, zowel nationaal als in Europese wedstrijden veel ballen veroveren door een goede middenveldpressing. Ik mis vervolgens dikwijls het juiste vervolg, namelijk meteen diep spelen. De bal gaat dan veel te veel weer breed en terug, terwijl er achter de verdediging van de tegenpartij vaak voldoende ruimte ligt om de bal diep te spelen. Hier valt nog genoeg winst te halen voor veel teams”, concludeert Bijsterbosch.
 
Wil je het hele artikel lezen?

Log dan in met je account van TrainersMagazine of abonneer je op Het Voetbal KennisPlatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Abonneren voor €29
Het Voetbal KennisPlatform is gratis voor totaalabonnees op TrainersMagazine
Juniorentraining


De O19 is een zeer belangrijke fase voor spelers. Na jaren ‘veilig’ in de jeugd gespeeld te hebben, moeten ze na de O19 klaar zijn voor de stap naar de senioren. Wat betekent dat als trainer? Hoe ga je daar mee om? In deel 1 vragen vragen we het aan twee O19-trainers die geselecteerd zijn om de UEFA-Pro te mogen volgen: Willem Weijs (NAC) en Paul Simonis (Sparta Rotterdam).

Tekst: Rogier Veenstra | Beeld: Gerrit van Keulen, Willem Weijs en Tim Hanstede

Ze zijn nog jong (Weijs 32 en Simonis 34), maar hebben beiden al geruime ervaring als (jeugd)trainer. Daarnaast moeten ze alle twee jeugdspelers klaarstomen voor het hoogste niveau van Nederland. We vragen ze naar hun werkwijze die ervoor moet zorgen dat spelers de stap naar het eerste elftal kunnen maken. “We stellen ontzettend hoge eisen, waarin aspecten als winnen, de speelwijze en de individuele ontwikkeling dagelijks terugkeren en nagenoeg altijd samengaan.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen de O19 en jongere leeftijdscategorieën?
Weijs: “Ik zie de opleiding binnen een Betaald Voetbal Organisatie of amateurclub als een piramide. Je ziet van de O13 veel spelers doorschuiven naar de O14 terwijl het allesbehalve vanzelfsprekend is dat spelers van de O19 de stap maken naar het eerste elftal. Die één of maximaal twee seizoenen die je daar doormaakt als speler zijn dus wel cruciaal voor de toekomst. Dat besef ik als trainer ook. Er zijn dan ook zaken die bij de O19 veel meer de aandacht verdienen dan bij de jongere elftallen. Ik wil mijn spelers namelijk opleiden voor de senioren, in mijn geval het eerste elftal van NAC. Dat zorgt ervoor dat winnen een belangrijker onderdeel wordt, maar ook de benadering naar spelers is directer. Spelers kunnen meer wissel staan dan bij de jongste jeugd. Dat zorgt voor teleurstellingen. En op het veld moeten er zaken structureel beter worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, zal dat meer consequenties kunnen hebben dan bij de jongere jeugd. Leren winnen is een belangrijk onderdeel van het opleiden en wordt bij oudere jeugdteams belangrijker dan bij jongere teams.”

Simonis: “De benadering in alles is anders. We bootsen eigenlijk de manier van werken van het eerste elftal na. Dat houdt in dat we elke week heel erg gericht toeleven naar de volgende wedstrijd. We hebben informatie van de tegenstander, waardoor we spelers tactisch voor kunnen bereiden op de eerstvolgende wedstrijd. Dat doen we op het veld, maar ook met beelden. Van spelers wordt veel meer geëist dat ze in staat zijn om de gehele wedstrijd bepaalde afspraken na te komen en is er gewoon simpelweg minder ruimte voor fouten. Ook eisen we bij Sparta Rotterdam dat spelers in staat zijn om als een topsporter te leven. Wij faciliteren dat, de spelers moeten aantonen daar alles voor over te hebben. Dan kunnen ze overleven, anders zal helaas de kans op uitstroming groter zijn.”

Wat is belangrijker: winnen of de ontwikkeling van een speler?
Simonis: “Topsport valt en staat met winnen. En wij brengen hier op ‘Het Kasteel’ de spelers in de gelegenheid om als een topsporter te leven. Dan is winnen daar dus ook een belangrijk onderdeel van. Winnen leer je door te winnen. Daarmee bedoel ik dat er in een week heel veel momenten moeten zitten waar spelers kunnen winnen (of verliezen). Dat doe ik aan de hand van het zogeheten ‘sterrenklassement’. Bij tal van oefenvormen tijdens de trainingen zijn er sterren te verdienen. Soms al tijdens de warming-up, natuurlijk tijdens de partijvormen, maar ook na afloop van een training tijdens bijvoorbeeld een strafschoppenserie. Winnaars verdienen sterren, verliezers krijgen niks en moeten vaak zelfs nog spullen opruimen. De uiteindelijke winnaars ontvangen mooie prijzen. Er ontstaat op deze manier een bepaald enthousiasme en fanatisme dat ik altijd wil zien. Een handig trucje, waardoor je het winnen stimuleert. Onze taak is spelers opleiden voor ons eerste elftal. De ontwikkeling staat dus altijd met stip op één, maar dat is bij het laatste stapje naar dat doel of die droom onlosmakelijk met winnen verbonden.”

Weijs: “Dat gaat in mijn ogen hand in hand met elkaar. Wij als trainers van een O19-ploeg moeten de spelers voorbereiden op het grote werk. Wij proberen de spelers dus ook maximaal te ontwikkelen. De prestaties bij een eerste elftal zijn echter vaak het allerbelangrijkste. Dan zou het vreemd zijn als winnen van ondergeschikt belang is. Ik breng dit in de praktijk door oefenvormen te bedenken die betrekking hebben op onze speelwijze en ruimte geven om het individu te ontwikkelen in combinatie met het element winnen. Hierdoor maak je winnen belangrijk en train je tegelijkertijd bijvoorbeeld een aantal spelprincipes. Ten koste van alles willen winnen is ook een kwaliteit waar een speler uiteindelijk heel ver mee kan komen en moet dus ook dagelijks benoemd en gestimuleerd worden. Heb je deze eigenschap niet als speler, dan wordt het een lastig verhaal in het betaalde voetbal, maar ook in het amateurvoetbal.”

Gaat het winnen weleens ten koste van de ontwikkeling van een speler?
Weijs: “Als je het goed doet niet, al zijn er natuurlijk wel uitzonderingen. Als een speler niet goed genoeg is en zonder hem maak je meer kans om een wedstrijd te winnen dan kun je daarvoor kiezen als trainer. Zo werkt het bij de senioren ook en dus mag je die stap bij de O19 al maken. Aan de andere kant hebben wij een aantal spelers dat steeds meer ruikt aan het eerste elftal. Als een jeugdspeler op zondag op de bank zit bij de A-selectie en daardoor dus ook op zaterdag mee moet trainen, dan mist hij een wedstrijd van ons. Dan is de kans misschien iets kleiner dat we winnen, maar dan staat de ontwikkeling van een speler op één natuurlijk.

Waar ik op doelde met ‘als je het goed doet niet’, is de inhoud die je dagelijks traint. Zoals gezegd is winnen een belangrijk aspect binnen de O19. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het juist een onderdeel van de ontwikkeling van een speler is. Als je een duidelijke visie hebt als trainer of als club en deze trainbaar kunt maken, gaan ontwikkeling en winnen prima samen met elkaar. Een voorbeeld: als jeugdtrainer van de O13 werk je met spelers die veel minder tactische vaardigheden hebben en nog veel minder zelf in staat zijn om keuzes te maken dan bij de oudere jeugd. Als je een week lang de opbouw traint met drie verdedigers zou je ervoor kunnen kiezen om dat koste wat het kost terug te willen zien in de wedstrijd om de spelers dat te laten ervaren. Dus ook als de tegenstander daar een passend antwoord op heeft waardoor je in de problemen kunt komen.

Bij de O19 zou dat ten koste gaan van winnen en dat zou naïef zijn. ‘We zijn aan het opleiden dus ze mogen een maand of een jaar voordat ze debuteren tien fouten in één wedstrijd maken.’ Dat is natuurlijk onzin en strookt niet met de mentaliteit bij eerste elftallen. Daarom trainen wij dusdanig veel scenario’s, dat de ontwikkeling van de speler niet ten koste gaat van het winnen. Lukt de eerste manier om op te bouwen of om druk te zetten niet, dan hanteren we optie twee, drie of vier. Op deze manier ontwikkelen we de spelers als het gaat om de speelwijze en wordt de kans op winnen niet verkleind. Sterker nog: door het trainen van scenario’s en dus direct de speelwijze, vergroot je de kans om te winnen.”

Simonis: “Zoals gezegd staat de ontwikkeling bovenaan en hoort winnen daarbij. We hebben inmiddels vier spelers doorgeschoven naar Jong Sparta Rotterdam (Tweede Divisie), waarvan er ook al enkele geregeld met het eerste elftal meetrainen. Om aan te geven dat de speler altijd op de eerste plaats staat.

Wel is het zo dat winnen, naarmate spelers ouder worden, belangrijker wordt. Ik heb zelf allerlei leeftijden getraind en dan merk je veel verschil. Jonge spelers krijgen vanzelfsprekend meer tijd om tactische of technische vaardigheden te ontwikkelen en mogen ook meer fouten maken. Bij de O19 is daar weinig tot geen ruimte meer voor. Wij bereiden ons de hele week voor op de wedstrijd die gaat komen. Wij kijken naar de mogelijkheden om deze wedstrijd te winnen. Je kunt er dan voor kiezen om dit elke week met een aantrekkelijke speelstijl te bewerkstelligen, maar uiteindelijk gaat het wel om winnen.

Ik merk nu ook aan mezelf dat ik juist heel veel voldoening haal uit het resultaat dat voortkomt uit het strijdplan dat is getraind. Daar leren spelers in mijn ogen ook heel veel van, want het kan dus de ene week anders zijn dan de andere week. Zo kunnen wij ploegen tegenkomen die het initiatief aan ons overlaten, maar ook ploegen die zelf graag het heft in handen nemen. De kansen en bedreigingen zullen in die verschillende wedstrijden dus anders zijn en daar bereiden wij onze ploeg op voor. Zo kan het strijdplan iedere week iets anders zijn, zonder onze eigen identiteit te verliezen met daarbij horende afspraken binnen onze speelwijze.”

De winnaarspoule is een logisch gevolg van veel wedstrijden winnen. Is deze poule belangrijk voor jullie spelers?
Weijs: “De competitie is essentieel voor mijn spelers. De stap naar de senioren is moeilijk, omdat er voor minder spelers plek is, maar de stap is verder ontzettend groot, omdat het leeftijdsverschil ineens onbeperkt is. Je gaat dus tegen spelers voetballen die veel verder in hun ontwikkeling kunnen zijn op technisch, tactisch, mentaal of fysiek vlak en vaak ook veel ouder zijn. Ik vind het daarom essentieel dat mijn spelers nu wekelijks tegen de beste tegenstanders van het land spelen. De voetbalacties zijn van een hoger niveau en in een hoger tempo en worden ook nog eens langer volgehouden. Elke week worden mijn spelers maximaal uitgedaagd om hier iets tegenover te stellen. Het talent ontwikkelt zich dus op dit niveau in een veel hoger tempo.”

Simonis: “Uiteraard, maar voor de lichting die ik nu onder mijn hoede heb misschien nog wel meer. Zij slaagden er namelijk jaar na jaar steeds net niet in om de winnaarspoule te bereiken bij de voorgaande elftallen. Dus dit geeft deze groep wel weer een extra boost. Wij proberen er alles aan te doen om spelers op te leiden voor het eerste elftal door onder andere vaak aan te geven dat het ‘vijf voor twaalf’ is. De tijd begint immers te dringen. De faciliteiten zijn daarom ook dik in orde. Echter alles komt in een stroomversnelling wanneer je op een niveau acteert waar elke speler iedere zaterdag in alles maximaal moet leveren. Dus het winnen heeft ervoor gezorgd dat de spelers dit laatste half jaar nog beter worden voorbereid op een eventueel bestaan als profvoetballer. Als je het mij vraagt, zou dit dus een prima visie van een club op welk niveau dan ook kunnen zijn,. Een hoger niveau zorgt voor een snellere ontwikkeling van de spelers. Daarvoor moeten dus eerst wedstrijden gewonnen worden. Indirect heeft dat dus wederom met de ontwikkeling van spelers te maken.“

Simons en Weijs, opleidingstrainers bij uitstek, hebben dus wel een verandering in benadering toegepast nadat zij de stap maakten naar het oudste jeugdteam. Alles moet beter en is gericht op de stap naar de senioren. Toch blijkt in de praktijk dat deze stap nog altijd erg groot is voor jeugdspelers. Maar de werkwijze waar op dit moment bij NAC en Sparta Rotterdam voor gekozen wordt, moet ervoor zorgen dat deze talentvolle spelers al tijdens hun jaren bij de O19 worden voorbereid op het grote werk en dus in staat zijn om zich gemakkelijker aan te passen als het zo ver is.

Simonis: “Als je spelers klaar wilt stomen voor het eerste elftal en dus het betaalde voetbal, moet je als O19-speler leven als een prof en ook in de gelegenheid zijn om dat te kunnen doen. Dat faciliteren wij zoveel mogelijk. Ook bij de amateurs zie je vaak dat deze stap groot is. De mentaliteit is anders, er wordt soms meer getraind en er wordt in een hoger tempo gevoetbald. Dat kun je naar elkaar toebrengen door een plan te hebben voor het hoogste jeugdteam. Maak winnen belangrijker, ga vaker met de sterkste basisopstelling werken, integreer krachttraining en verhoog de trainingsintensiteit en laat spelers geregeld meetrainen met de senioren. Allemaal opties om het gat te verkleinen.

Wij doen dat door nagenoeg op dezelfde manier te werken als het eerste elftal. De trainingsweek is gericht op de eerstvolgende wedstrijd. In het begin van de week blikken we aan de hand van ons videoanalyse-systeem terug op onze eigen wedstrijd. Vervolgens bekijken we beelden van de tegenstander en komen zo tot onze kansen en bedreigingen. Als een tegenstander heel snel is in de omschakeling naar aanvallen, moeten we dus een training bedenken waarin de spelers in die teamfunctie worden uitgedaagd. Als een ploeg moeite heeft met diepgaande middenvelders, worden de hoofdrolspelers van ons team tijdens een training verzocht om in balbezit de ruimte achter de laatste lijn op te zoeken. We kunnen dan het moment en de richting prima op elkaar afstemmen en bereiden ons dus goed voor op de wedstrijd. Verder hechten wij veel waarde aan spelhervattingen, zowel verdedigend als aanvallend. Statistisch gezien wordt daar veel uit gescoord en verdient dat dus ook de aandacht. We trainen op hetzelfde veld als het eerste en de randvoorwaarden zijn prima in orde.”

Weijs: “De spelers hebben gewoon nog maar heel weinig tijd om zich te ontwikkelen en moeten de club overtuigen van hun kwaliteiten en meerwaarde voor het eerste elftal. Een contract staat op het spel en ik vind als trainer dat ik ze daarbij moet helpen. Uiteraard is de speler voor een heel groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor het wel of niet slagen als voetballer, maar ik vind dat wij als trainers wel een helpende hand moeten bieden. Ik voel me zelfs verantwoordelijk voor mijn spelers of zij het wel of niet halen. Ik weet inmiddels wat er gevraagd wordt en welke kwaliteiten spelers moeten bezitten om de stap te maken. Dan is het dus ook mijn taak om ze dagelijks in situaties te brengen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. Bij de senioren zijn de eisen hoog en dus ook tijdens de laatste stap daarnaartoe.

We zijn bezig met voeding en we hanteren veel beelden, ook van trainingen. We behandelen persoonlijke doelen en laten spelers net als bij het eerste elftal met hartslagmeters en GPS-systemen voetballen om te kijken of zij in staat zijn om het hoge tempo, dat gevraagd wordt, vol te houden. Doordat ik me verantwoordelijk voel, de lat hoog leg en elke dag hoge eisen stel aan mijn spelers, gaan de spelers, die doorhebben wat er op het spel staat, daarin mee. En ik heb gemerkt wanneer dat het geval is, spelers ook in het laatste jaar als jeugdspeler nog hele grote stappen kunnen maken.”
 /F1.jpg" />
Wat is belangrijk bij het trainen van de O19 (1)?
Gepubliceerd in April 2019
Wat is belangrijk bij het trainen van de O19 (1)?

De O19 is een zeer belangrijke fase voor spelers. Na jaren ‘veilig’ in de jeugd gespeeld te hebben, moeten ze na de O19 klaar zijn voor de stap naar de senioren. Wat betekent dat als trainer? Hoe ga je daar mee om? In deel 1 vragen vragen we het aan twee O19-trainers die geselecteerd zijn om de UEFA-Pro te mogen volgen: Willem Weijs (NAC) en Paul Simonis (Sparta R