Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
Ontwikkelen van een teambuildingsproces
4.5/5 | Bedankt voor uw mening!
Vrijdag 25 Mei 2018

Olivier Amelink richt zich als trainer van ATC’65 O19-1 niet alleen op het verbeteren van de speelwijze van zijn ploeg. Hij focust zich vooral op de ontwikkeling van het teambuildingsproces. Dat doet hij aan de hand van de theorie van René Felen en geeft in dit artikel een aantal voorbeelden hoe dat in de praktijk tewerk gaat.

Tekst: Tom Druppers | Beeld: Teun van der Velden

Als beginnend trainer had Amelink met name oog voor het voetbalinhoudelijke proces, waardoor hij zich tijdens een seizoen veelal bezighield met het ontwikkelen van individuele spelers en het team vanuit de speelwijze. “Mijn focus en coaching zat vooral op voetbaltechnische- en tactische handelingen. Tegenwoordig richt ik mij meer op de lichaamstaal en intensiteit waarmee spelers handelingen verrichten. Er moet gewoon keihard getraind worden. Om als team constant te presteren heb je in mijn optiek als trainer een essentiële rol om de groep vanuit je persoonlijkheid steeds weer te inspireren om aan de norm te voldoen.” 
 
Hij raakte geïntrigeerd door de vraag hoe hij het teambuildingsproces van zijn elftal zo optimaal mogelijk kon begeleiden. Antwoorden vond hij in de theorie van René Felen, een expert op het gebied van het analyseren en ontwikkelen van teamprocessen. “Zowel mijn technisch coördinator bij ATC’65 als de theorie van René Felen hebben mij geïnspireerd om het proces van ‘mijn norm, naar groepsnorm’ te sturen en in een herkenning te komen van verschillende teamfasen gedurende een seizoen. Het bespelen en coachen van het team in deze fasen is misschien nog wel belangrijker dan de voetbalinhoud”, zo zegt hij.
 
René Felen
De theorie van Felen* is erop gericht het optimale rendement uit een spelersgroep te halen. Het is een afgeleide van het zogeheten ‘Tuckman-model’, dat in het bedrijfsleven veel wordt gebruikt voor het stimuleren van teamprocessen en groepsdynamica. Felen heeft daar zijn eigen sausje overheen gegoten en dat in de praktijk toegepast bij onder meer FC Groningen en Feyenoord.

* Leestip: Lees meer hierover in een eerder interview met Felen
 
Felen onderscheidt verschillende fases waarin een spelersgroep zich kan bevinden: de beleefdheids- en positioneringsfase, de normeringsfase en de prestatiefase, met elk hun eigen kenmerken. Het is niet mogelijk om een specifieke tijdsspanne te koppelen aan iedere fase binnen dit proces. Dat komt omdat de ontwikkeling hiervan erg dynamisch is, doordat het afhankelijk is van onder andere de trainer, het karakter van de spelers en de bereidheid om mee te werken.
 
Amelink is trainer van ATC’65 O19-1 en heeft deze theorie geïntegreerd in zijn werkwijze. In dit artikel gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden verder in op de verschillende fases die een spelersgroep in de loop der tijd doormaakt.
 
Creëren van een prestatiecultuur
Om een beeld te schetsen van zijn werkwijze vertelt Amelink over de start van een nieuw seizoen, waarin hij zijn spelersgroep voor het eerst weer ontmoet. “Ik ga nooit direct het veld op met de groep. Eerst geef ik uitleg over de manier waarop ik graag te werk ga en waar ik uiteindelijk naartoe wil met de spelers. Daarom geef ik altijd een presentatie, waarin ik de spelers stap voor stap duidelijkheid geef over het proces dat ik met ze wil gaan inzetten.”
 
“In de presentatie komen twee dingen expliciet naar voren: de speelwijze die ik voor ogen heb en de werkwijze waarmee we dat met z’n allen voor elkaar moeten zien te krijgen. Hierin gaat het vooral om houding en toewijding van spelers. Hard werken, oplossingsgericht denken en plezier halen door te presteren zijn competenties die ik eis van spelers. Luie spelers en probleemdenkers hebben geen kans van slagen bij mij. ”
 
Het overwinnen van weerstanden is het belangrijkste kenmerk van een prestatiecultuur vindt Amelink. “Prestatievoetbal geeft wel eens een oncomfortabel gevoel, bijvoorbeeld als er kritiek geleverd wordt op het individu. Als een individu niet levert in de intensiteit of kwaliteit, spreek ik iemand daar direct op aan. Spelers moeten dat kunnen plaatsen als middel om beter te worden, omdat het uiteindelijk bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en die van het team.’’
 
Een van de middelen om weerstand aan te wakkeren binnen een spelersgroep is concurrentie. “In een selectieteam is het heel normaal dat je meerdere spelers hebt voor een specifieke positie. Daarin verwacht ik dat spelers zich professioneel opstellen en niet bij de pakken neer gaan zitten op het moment dat ze niet tot het basiselftal behoren. Mijn visie hierop is dat spelers zo leren beseffen dat spelen in een prestatiegericht elftal geen vanzelfsprekendheid is, maar een voorrecht. Daarom moeten ze in mijn ogen ieder moment het onderste uit de kan halen, zodat we tot een maximale prestatie komen.”
 


‘‘Samenwerking is ook een belangrijk onderdeel van het teambuildingsproces. Er moet tijdens het seizoen een teamgeest ontstaan, waarin het besef ontstaat dat iedereen op zijn eigen wijze belangrijk is voor de ploeg. Zoals je merkt is er tijdens zo’n eerste moment geen gelegenheid voor spelers om hun mening te geven. Het is eenrichtingsverkeer van mijn kant. Spelers die zich niet kunnen vinden in deze prestatieve werkwijze, kunnen ervoor kiezen om recreatief te gaan voetballen. Laat duidelijk zijn dat later in het seizoen de mening van spelers echter wel degelijk aan bod komt. Mijn norm moet gedurende het seizoen de groepsnorm worden en die norm forceert individuele-, maar ook teamontwikkeling”, zo benadrukt hij tenslotte.
 
Beleefdheids- en positioneringsfase
Terug naar de theorie van Felen. Alle zaken die Amelink voorafgaand een seizoen met zijn spelers doorneemt vallen onder de beleefdheids- en positioneringsfase.
 
De beleefdheidsfase wordt ook wel de vormingsfase genoemd, omdat de trainer de kernwaarden moet uitdragen en vertrouwen moet opbouwen bij zijn spelersgroep. Het voetbalinhoudelijke aspect heeft in deze fase voorrang ten opzichte van de relationele band, zo stelt de Felen-theorie. Er heerst onderling een vriendelijke sfeer en de trainer geniet aanzien, doordat hij vanuit zijn functie als leider gezien wordt en ook als danig geaccepteerd wordt.
 
Na enkele weken is de basis gevormd, waarna de positioneringsfase zijn intrede doet. Deze fase wordt doorgaans als lastig ervaren, omdat de werkwijze van de trainer niet meer van nature zomaar geaccepteerd wordt. Op sociaal vlak ontstaan er mogelijk groepjes, kleine afspraken worden niet meer nagekomen en bij het maken van een fout wijzen spelers vaker naar een teamgenoot.
 
Voor trainers is het van groot belang om dit soort conflicten te herkennen en daar sturing aan te geven in lijn met de vooraf geformuleerde kernwaarden en doelstellingen. Luisteren naar spelers afzonderlijk is hierin heel belangrijk. Zowel op voetbalinhoudelijk als relationeel vlak dient er veel tijd te worden gestoken in het individu en het team.
 
Conflict
Inhakend op beide fases vertelt Amelink een anekdote over een conflictsituatie die hij had met een speler, terwijl zijn team langzaam van de beleefdheidsfase naar de positioneringsfase ging. “Toen ik mijn huidige spits voor het eerst onder mijn hoede kreeg, was het een speler die in de jaren daarvoor altijd de onomstreden nummer één was en altijd verzekerd was van een basisplaats. In de eerste maanden van het seizoen was dat bij mij echter niet het geval. Sterker nog: hij zat veelal op de bank en was tweede keus.”
 
“Vervolgens vroeg hij een gesprek aan, waaraan hij aangaf te twijfelen om naar een ander elftal te willen overstappen, omdat hij het plezier verloren had. Dit had alles te maken met een bepaalde vanzelfsprekendheid die voor hem wegviel en hij in een weerstand terecht kwam die hij niet kende”, aldus Amelink. Een typerend kenmerk voor de positioneringsfase, waarin spelers minder ontzag hebben voor de trainer en zijn keuzes in twijfel durven te trekken.
 
“Daar heb ik toen niet aan toegegeven, omdat ik vond dat hij wel degelijk potentie had om eerste spits van mijn elftal te worden. Wel heb ik aangegeven dat hij veel meer moest leveren in de intensiteit en kwaliteit zonder bal, wilde hij in aanmerking komen voor een basisplaats. In de wedstrijd daarna startte hij weer op de bank, maar kwam hij als invaller binnen de lijnen, terwijl wij op achterstand stonden met een man minder.”
 
De speler in kwestie overtrof Amelinks verwachtingen, door zijn ploeg over het dode punt heen te helpen en met twee treffers zelfs de overwinning te bezorgen. “Maar belangrijker nog vond ik dat hij qua intensiteit en toewijding echt iets anders liet zien. Hij ging voorop in de strijd tijdens het drukzetten en wilde het liefst iedere bal hebben. Dat was een kantelpunt: hij werd eerste spits en sinds dit seizoen is hij zelfs aanvoerder.”
 
De positioneringsfase komt in elk team voor, waarbij sommige trainers niet doorhebben dat ze deze fase hebben gepasseerd, terwijl andere teams weer 'terugzakken' naar de beleefdheidsfase en de onderlinge sfeer het belangrijkste is, zo stelt Felen. Conflicten horen echter bij de positioneringsfase. Doordat Amelink hiervan op de hoogte was, besloot hij geen concessies te doen aan zijn werkwijze. “Door consequent vast te houden aan de norm, gaan spelers dit vaak in een later stadium herkennen en waarderen. Hier haal ik erg veel voldoening uit.”
 
Normeringsfase
Juist in de positioneringsfase eist Amelink op het trainingsveld het maximale van zijn spelers. Hij hamert constant op intensiteit van handelen en eist maximale toewijding in de uitvoering ervan. “Dat past bij het type trainer dat ik ben, maar dat is natuurlijk niet het hele seizoen vol te houden. Ik wil graag dat het na verloop van tijd vanuit de groep zelf komt, zonder dat ik het constant moet blijven benadrukken.”
 
Amelink wil graag dat zijn spelers gaan inzien waarom hij bepaalde normen binnen zijn werkwijze stelt. Volgens de Felen-theorie is dat de overgang van de positioneringsfase naar de normeringsfase. Kenmerkend voor deze fase van het proces is dat de afspraken nu écht gezamenlijk zijn gemaakt, ofwel, dat er sprake is van een norm. Als coach moet je in dit stadium actief luisteren, initiatieven ondersteunen en voortdurend blijven bouwen aan de vertrouwensrelatie met je spelers.
 
Het herkennen van deze fase is belangrijk. Zoals hierboven reeds geschetst is het geen kwestie van tijd voordat een groep in deze fase aanbelandt, maar is het onderhevig aan allerlei factoren die het team beïnvloeden. Onlangs was er een conflictsituatie op de training, waardoor Amelink wist dat hij en zijn team steeds meer richting de normeringsfase gaan.
 
“Een speler was aan het verzaken tijdens een trainingspartijtje en werd daar in felle bewoordingen op aangesproken door een medespeler. Ik zag het gebeuren en besloot tussenbeide te komen. Daarop nam ik het woord en corrigeerde ik de jongen die in eerste instantie aan het verzaken was”, zo vertelt hij. Passend bij de normeringsfase is echter dat spelers elkaar gaan aanspreken, in plaats van dat de trainer dat constant blijft doen. “Het was dus opnieuw mijn verhaal, terwijl de speler mijn taak overnam door hem te corrigeren. Mijn valkuil is nog weleens dat ik er zelf dan te kort opzit. Uiteindelijk wil je graag dat spelers elkaar gaan aanspreken op de norm, omdat het dan een onderlinge gewoonte is geworden.”
 
Prestatiefase
In de prestatiefase, de laatste fase van de teamontwikkeling, voelen spelers steeds meer de drang om voortdurend te verbeteren en vinden ze het ook normaal om een zo hoog mogelijk niveau te halen. De motivatie hiervoor komt nu uit henzelf. Spelers maken voortdurend gebruik van de sterktes van het eigen team en zoeken elkaar op om problemen op te lossen. Elke speler heeft een bijdrage in het team en weet hoe hij verantwoordelijkheid moet nemen. Voor de trainer verandert er weinig: je blijft continu bouwen aan het vertrouwen van het individu en het team. Je steunt ook beslissingen en initiatieven die het team neemt en delegeert steeds meer. Je spreekt spelers aan op hun verantwoordelijkheid en komt alleen tussenbeide wanneer nodig.
 
Nu Amelink met zijn ploeg richting de eindfase van het seizoen gaat, hoopt hij samen met hen de stap te kunnen zetten richting de prestatiefase. “Als je daarin komt, ontstaat er een bepaalde synergie in het elftal en gaat ook het niveau omhoog, omdat de eisen zijn ingedaald bij de spelers en ‘constant willen verbeteren en presteren’ als vanzelfsprekend worden ervaren. We zitten nu in een fase waarin we periodekampioen kunnen worden. Ik moet het dan proberen los te laten en de spelers nóg meer betrekken in het proces, zodat het echt wat van hen wordt. Dat is voor mijzelf wel een uitdaging, maar dankzij de theorie van Felen weet ik dat het op de langere termijn tot betere prestaties zal leiden”, zo besluit hij.

Lees ook: Ron Jans en Rene Felen over teamprocessen bij FC Groningen

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Seniorentraining
Het belang van passen en trappen
FC De Bilt-trainer Alain Hijman is een voorstander van pass- en trapoefeningen. “Ik start mijn trainingen graag met voetbaleigen oefenvormen in een lage intensiteit. Pass- en trapoefeningen voldoen daaraan en zijn bovendien uitstekend geschikt voor het verbeteren en onderhouden van de basisvaardigheden die iedere voetballer nodig heeft.” Tekst e
Chaostraining
Rogier Veenstra is de 31-jarige trainer van vv Goes, uitkomend in de derde divisie zondag. Hij blikt terug op zijn eerste, succesvolle, seizoen bij de hoofdklasser en neemt ons mee in zijn trainingsmethode. “Ik ben ervan overtuigd, dat op het trainingsveld het verschil gemaakt kan worden. Dat doe ik vaak aan de hand van chaostrainingen.” Tekst:
Spelprincipes in de praktijk: het amateurvoetbal
Ook bij Ruud van der Rijt (trainer bij eersteklasser De Valk) zijn niet meer de spelsystemen, maar zijn spelprincipes leidend. De jonge hoofdtrainer (29) is hierin heel duidelijk. “Ik probeer eerst mijn leidende spelprincipes aan de groep over te brengen en deze te trainen en daarna kies ik een systeem, waar ik net zo gemakkelijk weer van kan afwijken.”
Voordeel halen uit statistieken
Statistieken in het profvoetbal zijn de laatste jaren uitgebreid beschikbaar. In het amateurvoetbal hoor je er weinig over. David Romijn, hoofdcoach van DVSU uit Utrecht is een trainer uit het amateurvoetbal, die zelf gegevens bijhoudt en daar profijt van heeft in zijn coaching. Hij werkt voor het zesde seizoen met statistieken over doelpogingen, aanwezigheid en blessures.
De absolute wil om te winnen
Als anderen een team van Rick Adjei bezig zien, wil Adjei eigenlijk maar één ding: “Ik wil dat men een ploeg aan het werk ziet, waarbij mentaliteit en de absolute wil om te winnen ervan af stralen. Alles moet daarvoor wijken.” Adjei doet aan TrainersMagazine uit de doeken hoe hij dit ziet en hoe hij dit aanpakt. Tekst: Rob Robben | Beeld: Theo Bos
Spelprincipes als fundament voor speelwijze
Willem Romp maakt als trainer van de zaterdagselectie van Roda ‘46 gebruik van spelprincipes als leidraad voor zijn speelwijzeontwikkeling. “Op die manier probeer ik mijn spelers vrijheid én verantwoordelijkheid te geven.” Tekst: Tom Druppers  De voorbereiding is voor Romp, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in h
Verdedigen begint voorin
Elands incasseerde vorig seizoen met zijn club Woudrichem maar zes tegentreffers. Geen enkel standaardteam in Nederland kreeg minder doelpunten tegen. Je zou denken dat met name zijn goede verdediging hier debet aan was. Elands: “Natuurlijk hebben we een goede verdediging, maar we verdedigen met het hele team en de basis van deze verdediging ligt toch echt bij onze aanvallers!”
Eerst duidelijkheid, dan vrijheid
Spelers moeten in het veld in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Volgens Ercument Metin, trainer/coach van VCB, kan dit niet zomaar. “Spelers moeten eerst duidelijkheid hebben over de speelwijze. Ze moeten precies weten hoe en wat we samen willen bereiken. Als dat duidelijk is, kunnen en mogen spelers in het veld op eigen initiatief aanpassingen doen.”
Hoe omschakelen steeds belangrijker werd
Omschakelen naar verdedigen. Rogier Veenstra, trainer van zondag tweedeklasser Zeelandia Middelburg kwam er snel achter dat dit aspect aandacht verdiende. “Mijn ploeg verloor hierdoor wedstrijden en ik was dus genoodzaakt met deze teamfunctie aan de slag te gaan. Weinig druk op de bal en spelers die het veld niet snel genoeg klein maakten. De teleurstelling speelde vaak een gr
Compact verdedigen
Halverwege vorig seizoen stond Zwaluw VFC onderaan in de derde klasse. Marlou Peeters, op dat moment trainer/ coach van het tweede, werd gevraagd het trainerschap van het eerste over te nemen. Peeters: “Ik heb het team anders laten spelen. We moesten vooral verdedigend sterker worden en zijn daarom veel compacter gaan spelen.” “Toen ik het overnam constateerde ik, dat we veel te veel d
Bewaken van afspraken binnen en buiten het veld
Naast actief voetballer ontwikkelde Dennis de Nooijer zich al lange tijd als jeugdtrainer. Nu is hij assistent-trainer van Jupiler-club Telstar en hoofdtrainer van zondagderdeklasser Philippine. “Doordat ik alle leeftijden heb getraind, heb ik kennis gemaakt met heel veel facetten van het voetbal. Mijn ervaring is: maak duidelijke afspraken en bewaak deze altijd, dan kun je optimaal werken op
Special: Het variëren van de vrije trap
De vrije trap blijft een belangrijk wapen en in het prestatievoetbal is het dan ook goed om na te denken en afspraken te maken hoe de vrije trap te nemen. De meest gebruikelijke 'variant' is het directe schot op doel, die niet eens altijd in de kruising over de muur hoeft te zijn, dat bewees Gareth Bale (zie variant 1 hieronder).  Maar wat nu als u geen vrije trap speci
Veranderen van speelstijl soms noodzakelijk
Hij werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot ‘Trainer van het Jaar’ in de provincie Zeeland. “Ik heb de prijs met veel plezier in ontvangst genomen, maar de spelers zijn hier vooral verantwoordelijk voor. Met een aanvallende speelstijl hebben we de stap naar de eerste klasse gemaakt. We willen nog altijd aanvallend voetbal spelen maar een hoger niveau zorgt er soms noodgedwongen voor dat je
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Tips voor de strafschoppenserie
De komende periode zullen weer veel (na)competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en toernooien beslist worden door het nemen van strafschoppen. Een belangrijk onderdeel van het voetbal waar vaak minder aandacht aan
Ervaring opdoen
Marc de Wilde is sinds 2011 hoofdtrainer van tweedeklasser Kolping Boys. De oud-doelman van AZ en AFC'34 vertelt over zijn geloof in talent, de 'hoe en wanneer'-vraag, leiderschap en didactische coaching. “Het is belangrijk dat je alle leeftijdscategorieën hebt getraind, voordat je aan de slag gaat bij de senioren”   Tekst: Alessandro van Hallem
Van reactievoetbal naar dominant spel
Het spel van Roland Timmermans’ Helvoirt heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van afwachtend reactievoetbal tot dominant spel met drie spitsen. Timmermans legt uit wat de reden hiervan is en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. “Ik kijk altijd naar de behoeftes en mogelijkheden van mijn spelers.” Tekst: Rob Robben | Beeld: Tamara Co
Alle zones bezetten voor goed positiespel
Niet voetballen op basis van opportunisme en kracht, maar spelen met een gedachte. Dat is wat Jerry Brouwer en Sally Hermsen-Savelberg de speelsters van hoofdklasser Odysseus'91 proberen bij te brengen. “We willen voetballen op basis van een goed positiespel. Het is dan essentieel dat de zones bezet zijn." Tekst: Martin Veldhuizen Slechts tw
Sportief succes door talentvolle kweekvijver
Berthil ter Avest en Leon ten Voorde werden onlangs kampioen met Bon Boys. Ze boekten het sportieve succes met een jonge, grotendeels zelf opgeleide, spelersgroep. “Tegenwoordig zijn jonge spelers een stuk mondiger. Dat is niet erg, zolang iemand maar openstaat voor feedback.” Tekst: Tom Druppers | Beeld: Teun van der Velden In zijn eer
Trainerspanel: indraaiende of uitdraaiende corner?
Waar kies jij voor als trainer? Een indraaiende of uitdraaiende corner? Wij vroegen aan vier trainers die werkzaam zijn in het Nederlandse amateurvoetbal voor welke variant ze kiezen en waarom. Tekst: Rogier Cuypers Paul van der Palen (VV Gestel) “We kiezen in principe altijd voor de indraaiende corner. Daar hebb
Omgaan met wisselspelers
De beste elf spelen, maar de kracht van een elftal wordt bepaald door de reservebank. Twee clichés, maar beide zo logisch als wat. Wij vroegen drie trainers hoe hun ideale reservebank eruit ziet en vooral hoe ze met hun wisselspelers omgaan. "Ik vind het weleens vervelend als ik een wisselspeler niet kan inbrengen." Tekst: Martin Veldhui
Goed positiespel spelen
Met RVVH promoveerde hij naar de Topklasse en nu wil hij de dames van CVV Berkel naar een hoger plan brengen. Het geheim van Michel Visser is simpel maar duidelijk. De trainer laat zijn ploegen verzorgd positiespel spelen, waardoor zij veel kansen creëren. “Wij zijn altijd op zoek naar de voetballende oplossing.” Het streven naar een goed positiespel stamt al uit de jaren dat Michel Vis
Ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid
Cemal Yilmaz, trainer/coach van eersteklasser Beerse Boys uit Oost-, West- en Middelbeers heeft zo zijn eigen wijze om tot succes te komen. Zijn geheim is de door hemzelf ontwikkelde methode ‘ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid’. Yilmaz: ”Het begeleiden en beter maken van voetballers is een proces dat gaat van instrueren naar uiteindelijk het volkomen zelfstandig handelen van de spel
"Richt je op het individu om zo het hele elftal beter te maken"
Overdag is hij docent op het CIOS, waar hij onder meer beginnende trainers helpt in hun ontwikkeling. In de avonduren staat Arie van der Zouwen op het veld van v.v. Kloetinge, dat uitkomt in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. “Ik probeer van alle individuen betere spelers te maken om daar vervolgens als team het maximale resultaat mee te halen.” De inmiddels 59-jarige Van der Zouw
Het belang van passen en trappen
FC De Bilt-trainer Alain Hijman is een voorstander van pass- en trapoefeningen. “Ik start mijn trainingen graag met voetbaleigen oefenvormen in een lage intensiteit. Pass- en trapoefeningen voldoen daaraan en zijn bovendien uitstekend geschikt voor het verbeteren en onderhouden van de basisvaardigheden die iedere voetballer nodig heeft.” Tekst e
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Chaostraining
Rogier Veenstra is de 31-jarige trainer van vv Goes, uitkomend in de derde divisie zondag. Hij blikt terug op zijn eerste, succesvolle, seizoen bij de hoofdklasser en neemt ons mee in zijn trainingsmethode. “Ik ben ervan overtuigd, dat op het trainingsveld het verschil gemaakt kan worden. Dat doe ik vaak aan de hand van chaostrainingen.” Tekst:
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Spelprincipes in de praktijk: het amateurvoetbal
Ook bij Ruud van der Rijt (trainer bij eersteklasser De Valk) zijn niet meer de spelsystemen, maar zijn spelprincipes leidend. De jonge hoofdtrainer (29) is hierin heel duidelijk. “Ik probeer eerst mijn leidende spelprincipes aan de groep over te brengen en deze te trainen en daarna kies ik een systeem, waar ik net zo gemakkelijk weer van kan afwijken.”
Tips voor de strafschoppenserie
De komende periode zullen weer veel (na)competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en toernooien beslist worden door het nemen van strafschoppen. Een belangrijk onderdeel van het voetbal waar vaak minder aandacht aan
Voordeel halen uit statistieken
Statistieken in het profvoetbal zijn de laatste jaren uitgebreid beschikbaar. In het amateurvoetbal hoor je er weinig over. David Romijn, hoofdcoach van DVSU uit Utrecht is een trainer uit het amateurvoetbal, die zelf gegevens bijhoudt en daar profijt van heeft in zijn coaching. Hij werkt voor het zesde seizoen met statistieken over doelpogingen, aanwezigheid en blessures.
Ervaring opdoen
Marc de Wilde is sinds 2011 hoofdtrainer van tweedeklasser Kolping Boys. De oud-doelman van AZ en AFC'34 vertelt over zijn geloof in talent, de 'hoe en wanneer'-vraag, leiderschap en didactische coaching. “Het is belangrijk dat je alle leeftijdscategorieën hebt getraind, voordat je aan de slag gaat bij de senioren”   Tekst: Alessandro van Hallem
De absolute wil om te winnen
Als anderen een team van Rick Adjei bezig zien, wil Adjei eigenlijk maar één ding: “Ik wil dat men een ploeg aan het werk ziet, waarbij mentaliteit en de absolute wil om te winnen ervan af stralen. Alles moet daarvoor wijken.” Adjei doet aan TrainersMagazine uit de doeken hoe hij dit ziet en hoe hij dit aanpakt. Tekst: Rob Robben | Beeld: Theo Bos
Van reactievoetbal naar dominant spel
Het spel van Roland Timmermans’ Helvoirt heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van afwachtend reactievoetbal tot dominant spel met drie spitsen. Timmermans legt uit wat de reden hiervan is en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. “Ik kijk altijd naar de behoeftes en mogelijkheden van mijn spelers.” Tekst: Rob Robben | Beeld: Tamara Co
Spelprincipes als fundament voor speelwijze
Willem Romp maakt als trainer van de zaterdagselectie van Roda ‘46 gebruik van spelprincipes als leidraad voor zijn speelwijzeontwikkeling. “Op die manier probeer ik mijn spelers vrijheid én verantwoordelijkheid te geven.” Tekst: Tom Druppers  De voorbereiding is voor Romp, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in h
Alle zones bezetten voor goed positiespel
Niet voetballen op basis van opportunisme en kracht, maar spelen met een gedachte. Dat is wat Jerry Brouwer en Sally Hermsen-Savelberg de speelsters van hoofdklasser Odysseus'91 proberen bij te brengen. “We willen voetballen op basis van een goed positiespel. Het is dan essentieel dat de zones bezet zijn." Tekst: Martin Veldhuizen Slechts tw
Verdedigen begint voorin
Elands incasseerde vorig seizoen met zijn club Woudrichem maar zes tegentreffers. Geen enkel standaardteam in Nederland kreeg minder doelpunten tegen. Je zou denken dat met name zijn goede verdediging hier debet aan was. Elands: “Natuurlijk hebben we een goede verdediging, maar we verdedigen met het hele team en de basis van deze verdediging ligt toch echt bij onze aanvallers!”
Sportief succes door talentvolle kweekvijver
Berthil ter Avest en Leon ten Voorde werden onlangs kampioen met Bon Boys. Ze boekten het sportieve succes met een jonge, grotendeels zelf opgeleide, spelersgroep. “Tegenwoordig zijn jonge spelers een stuk mondiger. Dat is niet erg, zolang iemand maar openstaat voor feedback.” Tekst: Tom Druppers | Beeld: Teun van der Velden In zijn eer
Eerst duidelijkheid, dan vrijheid
Spelers moeten in het veld in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Volgens Ercument Metin, trainer/coach van VCB, kan dit niet zomaar. “Spelers moeten eerst duidelijkheid hebben over de speelwijze. Ze moeten precies weten hoe en wat we samen willen bereiken. Als dat duidelijk is, kunnen en mogen spelers in het veld op eigen initiatief aanpassingen doen.”
Trainerspanel: indraaiende of uitdraaiende corner?
Waar kies jij voor als trainer? Een indraaiende of uitdraaiende corner? Wij vroegen aan vier trainers die werkzaam zijn in het Nederlandse amateurvoetbal voor welke variant ze kiezen en waarom. Tekst: Rogier Cuypers Paul van der Palen (VV Gestel) “We kiezen in principe altijd voor de indraaiende corner. Daar hebb
Hoe omschakelen steeds belangrijker werd
Omschakelen naar verdedigen. Rogier Veenstra, trainer van zondag tweedeklasser Zeelandia Middelburg kwam er snel achter dat dit aspect aandacht verdiende. “Mijn ploeg verloor hierdoor wedstrijden en ik was dus genoodzaakt met deze teamfunctie aan de slag te gaan. Weinig druk op de bal en spelers die het veld niet snel genoeg klein maakten. De teleurstelling speelde vaak een gr
Omgaan met wisselspelers
De beste elf spelen, maar de kracht van een elftal wordt bepaald door de reservebank. Twee clichés, maar beide zo logisch als wat. Wij vroegen drie trainers hoe hun ideale reservebank eruit ziet en vooral hoe ze met hun wisselspelers omgaan. "Ik vind het weleens vervelend als ik een wisselspeler niet kan inbrengen." Tekst: Martin Veldhui
Compact verdedigen
Halverwege vorig seizoen stond Zwaluw VFC onderaan in de derde klasse. Marlou Peeters, op dat moment trainer/ coach van het tweede, werd gevraagd het trainerschap van het eerste over te nemen. Peeters: “Ik heb het team anders laten spelen. We moesten vooral verdedigend sterker worden en zijn daarom veel compacter gaan spelen.” “Toen ik het overnam constateerde ik, dat we veel te veel d
Goed positiespel spelen
Met RVVH promoveerde hij naar de Topklasse en nu wil hij de dames van CVV Berkel naar een hoger plan brengen. Het geheim van Michel Visser is simpel maar duidelijk. De trainer laat zijn ploegen verzorgd positiespel spelen, waardoor zij veel kansen creëren. “Wij zijn altijd op zoek naar de voetballende oplossing.” Het streven naar een goed positiespel stamt al uit de jaren dat Michel Vis
Bewaken van afspraken binnen en buiten het veld
Naast actief voetballer ontwikkelde Dennis de Nooijer zich al lange tijd als jeugdtrainer. Nu is hij assistent-trainer van Jupiler-club Telstar en hoofdtrainer van zondagderdeklasser Philippine. “Doordat ik alle leeftijden heb getraind, heb ik kennis gemaakt met heel veel facetten van het voetbal. Mijn ervaring is: maak duidelijke afspraken en bewaak deze altijd, dan kun je optimaal werken op
Ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid
Cemal Yilmaz, trainer/coach van eersteklasser Beerse Boys uit Oost-, West- en Middelbeers heeft zo zijn eigen wijze om tot succes te komen. Zijn geheim is de door hemzelf ontwikkelde methode ‘ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid’. Yilmaz: ”Het begeleiden en beter maken van voetballers is een proces dat gaat van instrueren naar uiteindelijk het volkomen zelfstandig handelen van de spel
Special: Het variëren van de vrije trap
De vrije trap blijft een belangrijk wapen en in het prestatievoetbal is het dan ook goed om na te denken en afspraken te maken hoe de vrije trap te nemen. De meest gebruikelijke 'variant' is het directe schot op doel, die niet eens altijd in de kruising over de muur hoeft te zijn, dat bewees Gareth Bale (zie variant 1 hieronder).  Maar wat nu als u geen vrije trap speci
"Richt je op het individu om zo het hele elftal beter te maken"
Overdag is hij docent op het CIOS, waar hij onder meer beginnende trainers helpt in hun ontwikkeling. In de avonduren staat Arie van der Zouwen op het veld van v.v. Kloetinge, dat uitkomt in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. “Ik probeer van alle individuen betere spelers te maken om daar vervolgens als team het maximale resultaat mee te halen.” De inmiddels 59-jarige Van der Zouw
Veranderen van speelstijl soms noodzakelijk
Hij werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot ‘Trainer van het Jaar’ in de provincie Zeeland. “Ik heb de prijs met veel plezier in ontvangst genomen, maar de spelers zijn hier vooral verantwoordelijk voor. Met een aanvallende speelstijl hebben we de stap naar de eerste klasse gemaakt. We willen nog altijd aanvallend voetbal spelen maar een hoger niveau zorgt er soms noodgedwongen voor dat je
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10