Inloggen
Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
| Bedankt voor uw mening!
Donderdag 21 Juni 2018

In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflecteren op je eigen handelen?

Tekst: Jurgen Langenhuizen | Beeld: Jim de Bruijn
 
Het is een frisse avond eind augustus. De competitie is nog niet begonnen en twee teams staan klaar voor de aftrap. Blauw-Wit en Oranje-Zwart (het is een anekdote, dus dit zijn geen echte namen!) nemen het deze avond tegen elkaar op in een oefenwedstrijd ter voorbereiding op het seizoen dat voor de deur staat. Voor een aantal spelers van Blauw-Wit belooft het nog een spannende avond te worden, want over hun selectie dienen de trainers nog een besluit te nemen. Twee van die spelers betreft de keepers, waarvan eentje al een paar wedstrijden heeft gespeeld in de voorbereiding en de ander in verband met vakantie nog nauwelijks. En dit is de laatste wedstrijdsituatie vóór de definitieve teamindeling, die volgende ochtend bekend wordt gemaakt. De wedstrijd in een notendop:
 
De blauwwitten beginnen voortvarend aan de wedstrijd tegen het een divisie hoger spelende Oranje-Zwart en komt na een mooi van achteruit opgezette aanval in de eerste minuut direct op voorsprong. Het antwoord van Oranje-Zwart laat niet lang op zich wachten, maar vindt slechts vijf minuten later de keeper op zijn weg. Hierna bouwt Blauw-Wit een overwicht op dat de gehele eerste helft aanhoudt, maar ondanks een paar opgelegde kansen verzuimt de ploeg dit uit te drukken in doelpunten.


De tweede helft laat een evenwichtiger wedstrijdbeeld zien, waarin het spel veelal op en neer golft en beide keepers hun team overeind houden. Toch komt Oranje-Zwart op gelijke hoogte: de veel meevoetballende keeper van Blauw-Wit speelt zijn nummer 4 strak over de grond aan. Deze verdediger komt verkeerd uit met zijn passen en staat daardoor niet goed ingedraaid. De bal springt van zijn voet en de spits van de tegenstander weet wel raad met dit buitenkansje. Hij schiet de bal via de vingers van de keeper hard en laag in de verre hoek net aan de binnenkant van de paal binnen.
Ongeveer vijftien minuten voor het einde van de wedstrijd gebeurt iets soortgelijks. Na het missen van een handjevol honderdprocentkansen, krijgt Blauw-Wit het bekende deksel op de neus. Volgens de aloude voetbalwetten wordt het missen van kansen je fataal en zo ook nu: de keeper speelt zijn uitgezakte nummer 6 op zijn verzoek in. Wat beide niet gezien hadden is een tegenstander die dit al verwacht had. Het lukt hem om de pass te onderscheppen en de keeper te verschalken. 2-1 voor Oranje-Zwart. Hierna gebeurt er voetballend nauwelijks nog iets noemenswaardig en gaat de wedstrijd als een nachtkaars uit.
 
De laatste treffer is echter voor een van de spitsen van Blauw-Wit, die eigenhandig een handvol opgelegde kansen om zeep hielp, aanleiding om zijn keeper eens over een afstand van zo'n vijftig meter eens even flink de maat te nemen. Dit is een woordenwisseling die elke trainer wel eens in soortgelijke strekking heeft gehoord:
Spits: "Wat ben jij voor keeper? Dat is de tweede fout die je maakt!"
Keeper: "Jongen, hou je mond!"
Spits: "Wat, heb jij een grote bek tegen mij!?"
Keeper: "Jongen, hou op en doe jij maar wat van jou verwacht wordt!"
Hiermee eindigt de discussie, hoewel de spits door blijft mopperen. De trainer ziet alles en grijpt niet in. Hij heeft genoeg gezien en gaat de laatste puntjes op de i zetten voor de teamindeling.
 
De volgende ochtend ontvangen de spelers zoals afgesproken een mail van de hoofdtrainer met daarin opgenomen een Excel-bestand met de teamindeling. Beide keepers die in aanmerking kwamen voor het eerste team vernemen daarin in welk team ze zijn ingedeeld. Uiteraard is er die ochtend één keeper blij en de ander bijzonder teleurgesteld. Laatstgenoemde besluit een gesprek aan te vragen met de hoofdtrainer om de motivatie voor de keuze van de trainer te horen en op die manier te weten waaraan hij dient te werken om te groeien als keeper.

 
Een besluit van een puberjongen dat in mijn ogen heel verstandig en niet vanzelfsprekend is voor velen in die leeftijdscategorie, want de uitkomst van dit gesprek is belangrijk voor de verwerking van het voor hem slechte nieuws en om verder te kunnen in zijn ontwikkeling. Kijk hiervoor nog eens terug naar mijn artikel in TrainersMagazine van april 2017, specifiek naar de passage over 'slecht nieuws'.
 
Enige tijd later heeft de trainer gelegenheid gevonden om het gesprek te voeren. Het gesprek start met de mededeling van de trainer dat hij nog maar weinig gezien heeft van de bewuste keeper. Dat klinkt heel logisch als je de vakantieperiode in ogenschouw neemt. Het wordt echter een heel stuk minder aannemelijk als je bedenkt dat deze keeper al jarenlang binnen de club keept, op stage is geweest bij een van de klassieke top-drie clubs van Nederland én de laatste drie competities telkens de minst gepasseerde doelman is geweest in de landelijke divisie. En het wordt nog vreemder als je weet dat de andere keeper het afgelopen seizoen bij een BVO nauwelijks heeft gespeeld en dus helemaal niet gezien is door de huidige trainer. De vraag rijst dan hoe de overdracht van spelers van de ene leeftijdscategorie naar de volgende leeftijdscategorie binnen de club is geregeld en op welke manier en wanneer welke informatie bij een trainer terecht komt.De keeper vraagt waarom de keuze zo moeilijk is. Beide keepers verschillen in dit geval namelijk als dag en nacht en weten dat heel goed van elkaar. De ene is van nature erg goed op de lijn zoals dat heet en is wat ingetogen, de ander is van nature meevoetballend en coachend en sturend. De trainer antwoordt met zijn visie dat het ‘hem niet uitmaakt hoe een keeper een bal tegenhoudt’. Het zou beter zijn geweest als de trainer had nagedacht over de manier van opleiden van jeugdvoetballers en het type keeper dat past bij een bepaalde spelopvatting. Zeker als je bedenkt dat allebei deze jongens een zeker niveau hebben en daar zelf wél over nagedacht hebben.
 

Als keepertrainer geef ik graag het volgende ter overweging mee: het onschadelijk maken van een doelpoging, lees het stoppen van een schot of kopbal of een een-tegen-een-situatie, is statistisch gezien ongeveer drie tot vijf procent van de activiteiten van een keeper tijdens een wedstrijd. Dat zijn hele belangrijke procenten natuurlijk, maar de overige tijd bestaan uit het voorkomen van doelpogingen door bijvoorbeeld mee te voetballen en het sturen en organiseren van je verdediging. En natuurlijk het vormen van de eerste schakel in de aanval via spelhervattingen en spelvoortzettingen. Terug naar de anekdote:
 
Ook komt de trainer nog terug op de korte woordenwisseling die in het bovengemelde 'wedstrijdverslag' is vermeld. Zijn conclusie is dat deze keeper "mentaal niet de sterkste is". Daar komt bij dat hij de keuze voor de andere keeper al vóór deze wedstrijd had gemaakt, maar het 'eerlijker' vond om hem toch te laten spelen en daarna net als alle spelers een mail te sturen met de indeling. In mijn ogen is het verstandig om je keuze direct kenbaar te maken. Op die manier voorkom je dat een bepaald lonkend perspectief of hoop in stand wordt gehouden, waar dat volstrekt niet meer nodig en dus oneerlijk is. De trainer vraagt nu aan de keeper waarom hij dit gesprek wilde voeren: "Wil je de schuld bij ons leggen?"
 
Het leidt geen twijfel dat de trainer in dit verhaal de plank behoorlijk misslaat waar het gaat om de begeleiding van zijn pupillen. Door antwoorden te zoeken bij zichzelf, en niet bij de keeper, op de titelvraag, "CRAP, wat doe ik nu?" komt de trainer verder in zijn eigen ontwikkeling. Het leuke is, je kunt de klemtoon op elk van de woorden leggen: 'wat doe ik nu', 'wat doe ik nu', wat doe ik nu' en 'wat doe ik nu'?! En op welke manier je er ook naar kijkt, de centrale vraag is: wat is het effect van mijn acties?

CRAP is een betrekkelijk eenvoudig model om aan te houden bij je eigen communicatie en handelen. Het vormt een makkelijk te hanteren uitgangspunt voor het voeren van gesprekken waarin tekst en gedrag functioneel uitstekend samen komen. De zogenaamde CRAP geeft daarmee de randvoorwaarden aan om op een goede manier met je team en teamleden te interacteren.

CRAP is een acroniem van een aantal Engelse woorden, en betekent populair gezegd ‘shit’. Een woordspeling naar de zin en onzin die op en om de velden uit de monden van trainers, spelers en toeschouwers komt. Onzin, omdat het uitsluitend en meestal nogal ongenuanceerd iets zegt over de ‘zender’ en hoe deze een situatie beleefd heeft. Onzin ook omdat het zo goed als nooit tot iets constructiefs en wenselijks leidt. Uitgezonderd natuurlijk de droge voetbalhumor langs de lijn. Wat je daar ook van vindt, het is een prettige manier van het relativeren van de belangrijkste bijzaak ter wereld. Figuurlijk staat CRAP voor ‘gedoe’, en dat is precies wat je krijgt als je onjuist, onvolledig of simpelweg ongelukkig of onhandig communiceert en/of handelt.
 
C staat voor CLEAR, ofwel duidelijkheid. In dit geval vraagt de speler om duidelijkheid over de manier waarop de keuze van de trainer tot stand is gekomen. Merkwaardig genoeg heeft hij die niet gekregen. Duidelijkheid geven is moeilijk, duidelijkheid vragen ook!


R staat voor RESPONSIBILITY, ofwel verantwoordelijkheid. Neem altijd je verantwoordelijkheid als trainer om je keuzes toe te lichten en ook zelf voor die keuze te blijven staan. Dat betekent ook dat je praat in de ik-vorm en termen als 'men' en 'zij' of 'wij' zoveel mogelijk vermijdt. Er is maar één eindverantwoordelijke en dat is de hoofdtrainer. Daarnaast is de R ook van RESPECT. Respect is een heel belangrijke basis van elke samenwerking. Respect voor ieders persoon, rol en verantwoordelijkheden, maar ook voor ieders achtergrond of historie. Ieder individu en diens gedrag is het resultaat van opvoeding, opleiding en (levens)ervaring. En dat brengt ons bij de volgende letter.


A staat voor AUTHENTICITY, ofwel authentiek, wat zoveel betekent als betrouwbaar, geloofwaardig en écht! Het verdient de aanbeveling om dicht bij jezelf te blijven. Als je het gevoel over weet te brengen op de ander dat je écht bent, draag je heel concreet en krachtig bij aan een veilige werk- en leeromgeving. Het kan heel goed werken om onderscheid te maken tussen jou als mens en jou in de rol van trainer. Die twee hoedanigheden kunnen een verschillend gevoel hebben bij een situatie. Je maakt bijvoorbeeld keuzes als trainer, waarbij je een doel dient. Die keuze heeft gevolgen voor mensen en het helpt als je die kant begrijpt en ook van jezelf laat zien. Ga in ieder geval geen rol spelen die je niet past. Je gesprekspartner zal er vroeg of laat zeker doorheen prikken en dan ben jij je geloofwaardigheid en autoriteit als trainer echt kwijt!
 
P staat voor POSITIVITY. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt het zeker niet in de praktijk. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een actie of gesprek tot iets positiefs leidt. En het liefst voor alle betrokken partijen. In de anekdote van de keeper en zijn trainer lijkt dat moeilijk, maar dat hoeft niet zo te zijn.

De trainer had het zichzelf heel veel makkelijker gemaakt door een aantal zaken beter te doen. Met die tips sluit ik dit artikel dan ook af:
1. Zorg dat je huiswerk goed voor elkaar is
2. Maak je keuze persoonlijk en direct bekend
3. Toon respect voor de inhoud van ieders taken, in dit geval van de keeper
4. Onderbouw je keuze inhoudelijk goed
5. Leg 'de schuldvraag' niet bij de ander, maar neem je verantwoordelijkheid
6. Bied perspectief aan je speler op het moment dat hij of zij daar klaar voor was Over Jurgen Langenhuizen
Jurgen Langenhuizen (1974) is gediplomeerd keepercoach en was jarenlang actief bij SV Venray. Hij is de auteur van ‘Samen bereik je meer’ en met zijn eigen Bureau Langenhuizen adviseert, traint en coacht hij organisaties op het gebied van verandermanagement. Samen met Anjo Coppus startte hij het initiatief The Football Coaching Institute, met de focus niet enkel en alleen op het voetbalspel, maar heel specifiek op de rol van de trainer en de manier waarop kinderen en jongeren leren, handelen en zich gedragen. Met één duidelijke missie: opleiders in het voetbal te helpen groeien met als doel meer talenten ontdekken en ontwikkelen (spelers én trainers)! Op 29 juni 2018 organiseert Langenhuizen een seminar met als titel ‘Youthacademy 3.0: The next step in player development’. Voor meer informatie zie: www.footballcoachinginstitute.com

 
Wil je het hele artikel lezen?

Log dan in met je account van TrainersMagazine of abonneer je op Het Voetbal KennisPlatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Abonneren voor €29
Het Voetbal KennisPlatform is gratis voor totaalabonnees op TrainersMagazine
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Soortgelijke artikelen