Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
De mentaal vaardige voetballer
5.0/5 | Bedankt voor uw mening!
Donderdag 15 November 2018


Wanneer in de voetballerij gesproken wordt over spelers gaat het al snel over de technische, tactische of fysieke onderdelen van het spel. De laatste jaren neemt ook de interesse in de mentale component toe. Timothy Koning is sport- en prestatiepsycholoog bij YAAP en helpt spelers kennis te vertalen naar de praktijk. “Uiteindelijk draait het om de prestaties op het veld.”

Tekst: Tom Druppers | Beeld: Remy Cats

Koning onderscheidt drie verschillende type doelstellingen waar spelers zich tijdens een trainingssessie of wedstrijd op kunnen focussen. Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. In de sport is dat veelal geënt op het verbeteren van de sportieve prestatie op de korte of lange termijn. Toch is er een groot verschil tussen verschillende soorten doelen en de manier waarop die zijn uitwerking hebben op een sporter en het effect dat dit heeft op de prestaties.

“Om het verschil te duiden spreek ik over win-, trainings- en verbeterdoelen. Ik zeg vaak: zorg ervoor dat je tijd afbakent waarin je het wil bereiken en dat het meetbaar is. De coach kan dan bijsturen of het realistisch of acceptabel is. Dat kan leuke gesprekken opleveren. Een spits kan dan bijvoorbeeld de verwachting uitspreken dat hij minimaal vijftien doelpunten in één seizoen maakt”, zo vertelt Koning.

Windoelen
“Het windoel is iedereen waarschijnlijk wel bekend en gaat over het behaalde resultaat van een team of individu. Het winnen van een bepaalde wedstrijd is, denk ik, het meest gebruikte windoel op teamniveau. Het nadeel van het stellen van windoelen is dat er in mindere mate controle is over het gestelde doel, omdat het altijd beïnvloed wordt door bijvoorbeeld tegenstanders, de arbitrage en de factor geluk. Bij een sport als voetbal komt de geleverde sportieve prestatie lang niet altijd overeen met de stand op het scorebord. Zo kan een team veel meer kansen creëren dan de tegenstander en een wedstrijd alsnog verliezen. Het behalen van het windoel is afhankelijk van het resultaat, met als gevaar dat er voorbij wordt gegaan aan het onderliggende proces.”

 

Verbeterdoelen
“Een verbeterdoel is gericht op het verbeteren van jouw eigen prestatie op individueel of teamniveau. Neem bijvoorbeeld het target dat een trainer kan afspreken met zijn spits, waar ik net over vertelde. Als diezelfde spits in het vorige seizoen twaalf doelpunten heeft gemaakt leg je de lat hoger door nu te mikken op vijftien treffers. Er is een belangrijk verschil tussen win- en verbeterdoelen. In het behalen van verbeterdoelen speelt een negatief resultaat in mindere mate een bepalende rol. Als er bijvoorbeeld met 3-2 verloren wordt, kan een spits alsnog een persoonlijk succes ervaren, door trefzeker te zijn.”

Trainingsdoelen
Het laatste doel dat Koning onderscheidt is het trainingsdoel, in theorie ook wel het procesdoel genoemd. “Win- en verbeterdoelen gaan over de ‘wat-vraag’. Wat wil het team, of het individu graag bereiken? In de sport is het volgens mij belangrijk dat de focus vaker verlegd wordt naar de ‘hoe-vraag’. Natuurlijk is het een mooi streven van de spits om meer te willen scoren, maar daarna moet wel de vraag volgen hoe hij dat denkt te kunnen bereiken. Als trainer is het dan belangrijk om spelers hier zelf over te laten nadenken. Door iemand zelf te laten reflecteren op zijn eigen kwaliteiten is de intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan hoger dan wanneer je het als trainer oplegt. Een trainingsdoel gaat over de techniek van een bepaalde vaardigheid en hoe deze wordt uitgevoerd. Een spits kan zich dan bijvoorbeeld een tijdlang focussen op het verbeteren van zijn wreeftrap, waardoor het scoren hem op termijn makkelijker zal afgaan.”

Samenhang
Koning benadrukt dat de verschillende doelen niet los van elkaar gezien moeten worden, maar dat ze juist versterkend werken naar elkaar toe. “Wanneer de spits zijn technische vaardigheden verbetert, gaat hij met meer zelfvertrouwen op het vijandelijke doel af. Het trainingsdoel, het verbeteren van zijn wreeftrap, zal dan effect hebben op zijn verbeterdoel, namelijk het opvijzelen van zijn doelpuntenaantal. Als het lukt om die twee doelen te verbeteren zal dat uiteindelijk van invloed zijn op het realiseren van de gestelde windoelen. Echter blijft een individu in een teamsport als voetbal ook altijd afhankelijk van medespelers en andere omgevingsfactoren. Juist daarom is het ook noodzakelijk om ook op teamniveau met doelen aan de slag te gaan.”

Aandachtsstijlen van Nideffer
Met het bepalen en afstemmen van de verschillende soorten doelen kiezen een trainer en zijn spelers de koers die gevaren wordt voor een bepaalde tijd. Het werk is dan nog niet gedaan, want het geeft geen garantie dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald zullen worden. Een trainer moet tot op zekere hoogte kennis hebben van de mentale gesteldheid van zijn pupillen, om zo tot optimale prestaties te komen.

Koning probeert trainers hiervan bewust te maken, door te spreken over verschillende aandachtstijlen die sporters hebben. Hij baseert zich hiervoor op een theorie die ook wel de aandachtsstijlen van Nideffer worden genoemd. Een veelgehoord (container)begrip in de sportwereld is dat een coach wil dat zijn spelers zich focussen. Hier wordt vaak niet uitgelegd wat er bedoeld wordt met ‘focus’, met als gevolg dat iedere sporter hier zijn eigen invulling aan geeft.

Nideffer beschrijft vier verschillende aandachtsstijlen met ieder hun eigen kenmerken. Hierbij zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste de ‘breedte’ van de focus. Sommige sportsituaties vereisen een brede vorm van focus, terwijl andere situaties juist een ‘smallere’ vorm vereisen. Bijvoorbeeld: het raken van een bal vereist een smalle vorm van focus, omdat andere dingen eromheen er op dat moment niet toe doen.

Ten tweede is de ‘richting’ van de focus belangrijk. Soms moet de aandacht
meer ‘intern’ gericht zijn (op alles wat er binnen in je lijf en hoofd afspeelt), terwijl andere keren de aandacht meer extern gericht moet zijn (op alles wat er buiten om je heen gebeurt, bijvoorbeeld de bal of de tegenstander).

In iedere sport is het belangrijk op het juiste moment de juiste vorm van focus en aandacht te kunnen gebruiken en, minstens net zo belangrijk, hier tijdens wedstrijden tussen te kunnen switchen. De combinatie van smal/breed en intern/extern bepaalt de ‘aandachtsstijl’. Er zijn vier verschillende aandachtstijlen (Nideffer, 1986):
 
- Klein binnen: Je focust je hierbij in gedachten op bijvoorbeeld de stand van je voet waarmee je de bal wilt raken als je een pass wilt versturen
- Klein buiten: Je richt je aandacht op iets van kleine omvang buiten jezelf, bijvoorbeeld het zo goed mogelijk raken van de bal of het dekken van je directe tegenstander
- Groot binnen: Je maakt je een voorstelling van volledige bewegingen, die je als een film afdraait in je hoofd, ook: bepaling van de speelwijze, analyse van de situatie
- Groot buiten: Je creëert voor jezelf een (letterlijk) zo breed mogelijk gezichtsveld; je bent je bewust van je gehele omgeving


Iedere sporter heeft zijn eigen voorkeur voor een van de vier aandachtsstijlen. Wanneer een sporter onder druk komt is het logisch dat de vorm van focus die de sporter zich het meeste eigen heeft gemaakt (en daardoor het beste beheerst: zijn ‘voorkeursstijl’) op dat moment naar voren komt. Een sporter die vooral klein binnen gefocust is, zal dit onder druk in extreme mate worden. Zoals je je misschien kunt voorstellen zal dit zijn prestaties niet altijd ten goede komen. De smal intern gerichte sporter zal niet meer doorhebben wat er om hem heen gebeurt en daardoor kunnen de prestaties achteruitgaan.

Het is van belang dat voetballers onder stress in staat zijn om te switchen naar een aandachtsstijl die van toepassing is op situaties die zich op het veld afspelen. “Het goede nieuws is dat dit verander- én trainbaar is”, zo vervolgt Koning. “Door middel van oefeningen is het mogelijk om spelers bewust te maken van de verschillende aandachtsstijlen, waardoor er verandering kan optreden.”

Groot buiten-focus
“Vaak zie je dat spelers die de bal ontvangen erg gericht zijn op het uitvoeren van de technische handeling, zoals een balaanname of een pass. Wanneer ze de bal ontvangen gaat hun gezicht omlaag, waardoor ze goed kunnen zien op welke manier ze de bal raken. Het gevolg hiervan is dat spelers zich minder bewust zijn van hun omgeving en kostbare tijd kunnen verliezen en bepaalde opties wegvallen.”

“Deze spelers zijn op dat moment klein buiten gefocust. Je kunt spelers hiervan bewust maken door ze een simpele passvorm te laten doen, waarbij ze elkaar lange ballen moeten toespelen. Als je spelers eerst stimuleert om te letten op het plaatsen van hun standbeen zal je zien dat de ballen alle kanten op vliegen, omdat ze geen oog hebben voor hun medespeler, waardoor het lastig is om een pass de juiste richting te geven.”

Klein buiten-focus
“Tijdens het uitvoeren van oefenvormen gericht op het scoren hanteren spelers diverse vormen van focus. Spelers met een klein binnen-focus herhalen vaak een specifieke gedachte in hun hoofd, waarin ze zichzelf moed inpraten. Andere spelers zijn juist weer groot buiten gefocust en hebben aandacht voor het doel én de keeper, waardoor ze waarschijnlijk te laat een keuze zullen maken. Binnen deze taak is het gewenst om een klein buiten-focus te hanteren. Dan ben je namelijk bezig met één plaats in het doel waar je de bal graag wilt plaatsen.”

Zoals gezegd is er voor iedere spelsituatie een gewenste aandachtsstijl. “Aan de bal kan het dus voordelig zijn wanneer een speler een groot buiten-focus heeft. Dat geldt echter niet voor iedere situatie. Tijdens het verdedigen van een hoekschop kan dit bijvoorbeeld leiden tot onoverzichtelijkheid, doordat er veel spelers in een relatief kleine ruimte staan. Een kleine buiten-focus is dan gewenst, omdat een speler zich dan vaak moet richten op het dekken van één tegenstander.”

Taakgerichte aandachtsstijl
Om aandachtsstijlen van spelers stelselmatig op een positieve manier te beïnvloeden wordt van trainers theoretische en praktische kennis gevraagd over dit onderwerp. “Wanneer ik trainers vertel over de verschillende aandachtsstijlen komen ze vaak met herkenbare praktijkvoorbeelden, die aansluiten op de theorie. Door inzage te krijgen over de werking van het brein, kunnen ze daarna in de praktijk aan de slag. De kunst is dan om oefenvormen zo in te richten dat spelers na verloop van tijd bewust en onbewust hun aandachtsstijlen gaan aanpassen aan hun taak of positie in het veld.”

“Om de aandachtsstijl te prikkelen kan een trainer er dan voor kiezen om te werken met bepaalde vakken in het doel, bijvoorbeeld in de linker- en rechterhoek, waar de spits moet proberen te scoren. Als de spits dan tijdens de oefening naar het vijandelijke doel dribbelt, wordt hij impliciet getriggerd om zijn blik op het doel te richten, omdat hij de bal moet plaatsen in het vooraf bepaalde vak. De keeper wordt dan ineens een stuk minder belangrijk, want hij oefent in beginsel geen invloed uit op de taak.”

Kijkgedrag
“Tegenwoordig is er in de voetbalwereld ook veel aandacht voor het verbeteren van het kijkgedrag van spelers. Als je dat vertaalt naar een taak of positie in het veld zal je zien dat middenvelders het meest gebaat zijn bij een breed blikveld, als zij de bal in bezit hebben, of juist willen ontvangen. Het middenveld is doorgaans de meest drukbezette linie tijdens een wedstrijd, waardoor een speler gebaat is bij een hoge handelingssnelheid.”

“Uiteraard spelen technische vaardigheden daar een belangrijke rol in. Als je in staat bent een bal goed aan te nemen en een goede pass in je benen hebt, wordt het een stuk makkelijker om je taak als middenvelder goed uit te voeren. Die kwaliteiten worden alleen niet optimaal benut als een speler te laat begint met het scannen van zijn omgeving. De handelingssnelheid gaat hierdoor omlaag, waardoor een speler minder snel een goede keuze zal maken, of de bal eerder verliest.”

“Door oefenvormen aan te bieden waarin spelers gedwongen worden om zich heen te kijken kan het kijkgedrag getraind worden. Dit heeft opnieuw te maken met een veranderende aandachtsstijl. Middenvelders met een kleine buiten-focus op de bal komen sneller in de problemen als de bal wordt ingespeeld en er veel medespelers en tegenstanders in de buurt zijn.”

“De transfer naar een groot buiten-focus kan stapje voor stapje gemaakt worden. Als middenvelders dan worden ingespeeld zullen ze minder snel in paniek raken, omdat ze zich bewust zijn van de omgeving. Het uitstellen van een eerder bedachte keuze is dan makkelijker, omdat ze in een stresssituatie vaker het overzicht weten te bewaren.”

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Communiceren & leiderschap
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Alternatieven voor het ronde magneetje
Elke voetbaltrainer kent ze wel: de ronde magneetjes die je op het tactiekbord gebruikt. Een ideaal hulpmiddel om tactische situaties met spelers te bespreken. Maar de moderne voetbaltrainer zoekt altijd verder. Zijn er alternatieven voor de ronde magneetjes? Tekst: Paul van Veen Optie 1: Foto’s van spelers in plaats van magneet
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Onderzoek: Tweederde trainers vindt de KNVB-cursus te duur
Over de KNVB-trainerscursus zijn er veel meningen. De KNVB vindt deze toonaangevend in de wereld, je hoort lovende woorden van cursisten, maar ook negatieve. Als TrainersMagazine houden we graag van f
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
Onderzoek: Tweederde trainers vindt de KNVB-cursus te duur
Over de KNVB-trainerscursus zijn er veel meningen. De KNVB vindt deze toonaangevend in de wereld, je hoort lovende woorden van cursisten, maar ook negatieve. Als TrainersMagazine houden we graag van f
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
Alternatieven voor het ronde magneetje
Elke voetbaltrainer kent ze wel: de ronde magneetjes die je op het tactiekbord gebruikt. Een ideaal hulpmiddel om tactische situaties met spelers te bespreken. Maar de moderne voetbaltrainer zoekt altijd verder. Zijn er alternatieven voor de ronde magneetjes? Tekst: Paul van Veen Optie 1: Foto’s van spelers in plaats van magneet
1 2 3 4 5 6 7