Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
De voordelen van indelen in jaargroepen
4.0/5 | Bedankt voor uw mening!
Dinsdag 04 December 2018


In het verleden speelden jeugdvoetballers vaak in leeftijdscategorieën die twee kalenderjaren omvatten. De KNVB stimuleert om steeds meer met jaargroepen te werken. Maikel Maas van Margriet JO15.1 is hier een groot voorstander van en ziet alleen maar voordelen. “De fysieke verschillen zijn veel kleiner en spelers kunnen onder gepaste weerstand echt blijven voetballen.”

Tekst: Rob Robben | Beeld: Ron de Vries

Je zou Maikel Maas een ervaringsdeskundige kunnen noemen als het gaat om het formeren en werken met jaargroepen. Vorig seizoen trainde hij de JO14 bij Margriet uit Oss en dit jaar heeft hij de JO15.1 van deze club onder zijn hoede. Maas is een groot voorstander van jaargroepen. “Ja, ik vind dat de fysiek zwakkeren veel beter tot hun recht komen bij hun leeftijdsgenoten. De lichamelijke verschillen zijn met name in deze leeftijdsgroep erg groot. Als je dan ook nog twee jaargroepen bij en tegen elkaar laat spelen, zijn deze verschillen nog groter. De ‘kleintjes’ komen dan nauwelijks echt aan voetballen toe. Het opleiden en spelers laten ontwikkelen is vele malen belangrijker dan het directe wedstrijdresultaat.”

Grote fysieke verschillen
“Toen enkele jaren geleden de KNVB met deze aanpassing kwam, hebben we als Margriet dit plan meteen omarmd. We stonden en staan volledig achter de argumenten die de KNVB hanteerde. De lichamelijk wat kleinere spelers werden dikwijls volledig ondergesneeuwd door de grotere jongens. Ze kwamen, ondanks hun prima voetbalkwaliteiten, nauwelijks meer aan echt voetbal toe, omdat ze qua loopvermogen en fysieke kracht het onderspit moesten delven. Deze grote fysieke verschillen komen met name bij de voormalige C-leeftijd voor. Ik heb dit vorig seizoen als trainer van de JO14 ondervonden. Doordat we vorig seizoen met een JO14 gestart zijn, hebben deze spelers zich voetballend geweldig ontwikkeld, omdat ze in staat waren om ook echt te blijven voetballen. Ze waren veel in balbezit, omdat de ballen veel over de grond gespeeld werden en niet hard en hoog door de lucht vlogen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd, dat het overgrote deel van deze spelers nu bij mij in de JO15.1 kunnen spelen.”

Indelingen
Vorig seizoen had Margriet al één selectieteam bij de JO8, JO10, JO12 en JO14 geformeerd. Alleen de beste spelers van deze categorieën kwamen voor deze teams in aanmerking. Is het dan niet raar, dat de andere eerstejaars van elke leeftijdsgroep wel tegen jongens spelen van een jaar ouder? Mark Strik, hoofdtrainer en Hoofd Opleidingen van het zevenhonderd jeugdleden tellende Margriet is ook aangeschoven: “Ja, dat is wel zo, maar Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd. Dit seizoen hebben we het daarom ook aangepast. We spelen nu van JO8 t/m JO15 volledig in jaargroepen. Bij JO17 en JO19 kunnen we dat nog niet, omdat we daarvoor gewoonweg zowel kwantitatief als kwalitatief tekortkomen. Bovendien is de noodzaak daar ook wat minder, omdat de fysieke verschillen in die leeftijdsgroepen al wat kleiner zijn. Het streven is om volgend seizoen ook bij JO16 met een selectieteam te starten. In de andere leeftijdsgroepen hebben we nu al in elke jaargroep selectieteams. Ons ideaal is, dat we in de hele jeugdafdeling in alle jaargroepen uiteindelijk met selectie- en recreatieve teams gaan spelen. Vorig seizoen hadden we bijvoorbeeld vijf JO15-elftallen en één JO14-team. Dit seizoen hebben we dus gewoon drie teams van JO15 en ook drie JO14-elftallen. De beide eerste teams van JO15 en JO14 vormen nu de selectieteams.”

Knelpunten
Margriet is dus een groot voorstander van het formeren van jaargroepen, maar ervaart ook de nodige knelpunten bij het in competitieverband spelen van jaargroepen. Maas: “De KNVB promoot deze manier van teams samenstellen, maar ze faciliteert dit onvoldoende. We speelden vorig seizoen met de JO14 in een competitie, waarin drie dispensatiespelers mochten spelen. Dat geeft een heel verkeerd signaal en is bovendien niet eerlijk. Op die manier kunnen mijn eerstejaars nog tegen fysiek veel sterkere tweedejaars komen te voetballen. Dat kon, omdat deze JO14-competitie in de B-categorie werd ingeschaald. Als je indeling in jaargroepen serieus wilt nemen, moet je deze competities ook in de A-categorie indelen en net als bij de O15 niet met dispensatiespelers werken. De KNVB moet in elke jaargroep met klassen gaan werken, waar gepromoveerd en gedegradeerd kan worden. En elke jaargroep moet ook gewoon verdeeld worden in een A- en B-categorie.”

Doorschuiven
Je zou kunnen stellen dat het formeren van jaargroepen ook een groot nadeel heeft. Het is namelijk een feit, dat spelers zich het beste ontwikkelen als ze het ene jaar alles moeten doen om aan te haken en het jaar daarop bij de betere spelers horen en de kar moeten trekken. Maas en Strik zien dit absoluut niet als een nadeel, omdat ze hier een prima oplossing voor gevonden hebben. Maas: ”Als een speler van JO14 er echt bovenuit steekt, dan speelt die gewoon in de JO15.1. Op die manier wordt hij toch uitgedaagd om tegen sterkere spelers te voetballen. Wij hebben bij Margriet wel de regel, dat deze spelers er ook echt bovenuit moeten steken. Bij gelijke kwaliteit blijven deze spelers gewoon in de JO14.1. Verder was er vorig seizoen een prima wisselwerking tussen JO15.1 en JO14. Deze twee teams trainden regelmatig gezamenlijk en bij een tekort bij de JO15.1 werden spelers van JO14 doorgeschoven. Ook schoven spelers van de JO13.1 soms bij trainingen en wedstrijden aan bij JO14. Dit jaar willen we, mede omdat we een kwalitatief vrij sterke JO15.1 hebben, dit team in eerste instantie aanvullen met de JO15.2. Natuurlijk zullen er in de loop van het seizoen in de diverse leeftijdscategorieën spelers van een jongere lichting bij trainingen en wedstrijden regelmatig aansluiten bij een aangrenzende hogere leeftijdsgroep. In de lijn van dit doorschuiven en ruiken aan het grotere werk, spelen we samen met enkele andere grotere clubs op een aantal dinsdagavonden een vriendschappelijke competitie voor spelers O23. Hiervoor komen de talenten van het tweede, JO19 en zelfs de JO17 in aanmerking. Dit team wordt dan verder aangevuld met jonge spelers van het eerste. Spelers moeten deze uitverkiezing verdienen en zij zien zo’n uitverkiezing voor dit team ook echt als een beloning. Op al deze manieren krijgen de echte talenten dus toch volop de gelegenheid om zich te meten met oudere en betere spelers.”

Trainen
Doordat Maas vorig seizoen met zijn eerstejaars ook alleen tegen eerstejaars speelde, konden zijn spelers zich op voetbalgebied prima ontwikkelen. “We konden echt blijven voetballen. Je hoefde niet bang te zijn, dat alle ballen hard en hoog over onze middenvelders gingen.” Maas legde in zijn oefenstofkeuze daarom ook het accent op zijn middenvelders, die een belangrijke schakel waren in zijn manier van voetballen. “Ik trainde dat in diverse pass- en trapvormen met opendraaien en kaatsen (oefenvorm 1). Het snel handelen, goed opendraaien en het openleggen van de ballijn waren daarbij erg belangrijk. Een vervolg hierop waren positiespelen, waarbij de middenvelders een cruciale rol toebedeeld kregen in het kaatsen en verleggen van het spel (oefenvorm 2). Ook hierbij waren het openleggen en dichtzetten van de ballijn belangrijke coachingsaspecten.”


 
Stan Muskens, SC Elshout
'Wij kijken niet naar kwaliteit, maar naar leeftijd'

Stan Muskens is bij het ruim honderd jeugdleden tellende SC Elshout medeverantwoordelijk voor de teamindelingen bij de jeugd. “Tot en met vorig seizoen hebben we 'gewoon' vastgehouden aan de traditionele indelingen van JO19, JO17, JO15, JO13, JO11 en JO9. Omdat de KNVB bij de clubs het verzoek heeft neergelegd om zoveel mogelijk met jaargroepen te gaan werken, hebben we besloten daaraan gehoor te geven. Overigens deelden wij, als dat mogelijk was, onze voetballers altijd al in jaargroepen in. Als kleine vereniging zijn we erg afhankelijk van het spelersaanbod en kunnen we meestal maar één team formeren van twee jaargroepen. Als we incidenteel toch voldoende spelers hadden voor twee elftallen, werden er toch altijd teams gemaakt van afzonderlijke jaargroepen. Drie jaar geleden hadden we bij de A-junioren voldoende spelers voor twee teams. We hebben toen als experiment eenmalig geselecteerd op kwaliteit. Het gevolg was, dat de A1 een fantastisch seizoen draaide. De A2 daarentegen draaide veel stroever. Na afloop van het seizoen kwamen we als bestuur met alle betrokkenen rond de A tot de conclusie dat het succes van de A1 ten koste was gegaan van de spelvreugde van de A2 en aangezien we bij Elshout een club zijn voor al onze leden, getalenteerd en minder getalenteerd, hebben we toen besloten hiervan af te stappen en in de toekomst niet meer op kwaliteit te selecteren, maar gewoon in jaargroepen. Bij de elftalindeling keken en kijken we dus niet naar de voetbalkwaliteiten van een speler, maar alleen naar de leeftijd. Wij waren de KNVB dus eigenlijk al voor met betrekking tot het indelen in jaargroepen. Voor ons verandert er dus eigenlijk niet zoveel.

Voor dit seizoen heeft de nieuwe manier van indelen geleid tot een JO19, JO17, JO16, JO14, JO12, JO11, JO10, JO9 en een JO8 team. In de ‘oude’ indelingen zouden we dit jaar een JO19, twee keer JO17, JO15, JO13, twee keer JO11 en twee keer JO9 hebben gehad. Het voordeel nu is dat, met name de jongste kinderen, nog meer op leeftijd kunnen spelen.”

Muskens maakt wel een kanttekening: “Of deze nieuwe manier van indelen een succes wordt, hangt mede af van de opstelling van de andere verenigingen uit de regio. Deze moeten zich ook houden aan de nieuwe jaargroepen. In het verleden waren JO16, JO14 en JO12 vaak selectieteams van grotere verenigingen. Dat is qua niveau voor onze teams te hoog. Het succes van deze maatregel hangt dan ook af van het feit, of de KNVB voldoende volwaardige competities kan organiseren in deze nieuwe leeftijdsgroepen. Wij zijn benieuwd hoe zich dit gaat ontvouwen, maar wij staan er op voorhand erg positief in.”


 

Piet van Zuijdam, BMC uit Berlicum
'Technisch vaardige spelers moeten het verschil maken'

Tot eind vorig seizoen was Van Zuijdam, technisch coördinator van het ruim driehonderd jeugdleden tellende BMC uit Berlicum. “Op zichzelf vinden wij het indelen in jaargroepen een goed plan en wij staan daar als vereniging ook positief tegenover. Met name voor de grotere clubs is dit zeker een groot voordeel maar voor de middelgrote clubs, zoals BMC, gaat de invoering van de geboortejaarcompetities niet altijd even gemakkelijk. Vorig seizoen speelden we nog gewoon volgens de ‘oude’ indelingen. We liepen er toen wel tegenaan, dat veel clubs bijna alleen tweedejaars spelers hadden, terwijl wij noodgedwongen met een mix van eerste- en tweedejaars speelden. Hierbij ontstonden voor ons de nodige problemen met name op het fysieke vlak. Voetballend was het geen probleem maar fysiek legden de spelertjes het vooral af tegenover de tweedejaarsspelers. Binnen BMC Berlicum is het opleidingsplan er namelijk in belangrijke mate op gericht om technisch vaardige spelers op te leiden. Zij zouden de uitblinkers moeten zijn, maar het tegendeel bleek waar. De grootste en krachtigste jongens maakten het verschil en niet de technisch vaardige spelers. Op het oog lijkt het of zij talentvoller zijn, maar dit beeld ontstaat alleen maar omdat zij fysiek verder zijn.

We hebben alles uitvoerig geëvalueerd en geïnventariseerd en dat heeft ertoe geleid, dat we dit seizoen starten met jaargroepen van JO8 tot en met JO15. Uiteraard blijft in het beleid wel meespelen dat als een speler talentvol is en wij vinden dat hij het ook fysiek aan kan, hij versneld kan doorschuiven naar de naastgelegen hogere leeftijdsgroep. In de voormalige A- en B-junioren is dit voor ons onmogelijk vanwege de doodeenvoudige reden dat daarvoor het aantal spelers ontbreekt. Door deze indeling in jaargroepen blijft in ieder geval het opleidingsplan erop gericht om spelers te blijven opleiden die zich in de basisopleiding technisch vaardig ontwikkelen en in de midden- en eindopleiding tactisch verder opgeleid kunnen worden.”

 

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Communiceren & leiderschap
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Onderzoek: Tweederde trainers vindt de KNVB-cursus te duur
Over de KNVB-trainerscursus zijn er veel meningen. De KNVB vindt deze toonaangevend in de wereld, je hoort lovende woorden van cursisten, maar ook negatieve. Als TrainersMagazine houden we graag van f
De mentaal vaardige voetballer
Wanneer in de voetballerij gesproken wordt over spelers gaat het al snel over de technische, tactische of fysieke onderdelen van het spel. De laatste jaren neemt ook de interesse in de mentale component toe. Timothy Koning is sport- en prestatiepsycholoog bij YAAP en helpt spelers kennis te vertalen naar de praktijk. “Uiteindelijk draait het om de prestaties op het veld
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
Onderzoek: Tweederde trainers vindt de KNVB-cursus te duur
Over de KNVB-trainerscursus zijn er veel meningen. De KNVB vindt deze toonaangevend in de wereld, je hoort lovende woorden van cursisten, maar ook negatieve. Als TrainersMagazine houden we graag van f
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
De mentaal vaardige voetballer
Wanneer in de voetballerij gesproken wordt over spelers gaat het al snel over de technische, tactische of fysieke onderdelen van het spel. De laatste jaren neemt ook de interesse in de mentale component toe. Timothy Koning is sport- en prestatiepsycholoog bij YAAP en helpt spelers kennis te vertalen naar de praktijk. “Uiteindelijk draait het om de prestaties op het veld
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
1 2 3 4 5 6 7