Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
De voordelen van indelen in jaargroepen
4.0/5 | Bedankt voor uw mening!
Dinsdag 04 December 2018


In het verleden speelden jeugdvoetballers vaak in leeftijdscategorieën die twee kalenderjaren omvatten. De KNVB stimuleert om steeds meer met jaargroepen te werken. Maikel Maas van Margriet JO15.1 is hier een groot voorstander van en ziet alleen maar voordelen. “De fysieke verschillen zijn veel kleiner en spelers kunnen onder gepaste weerstand echt blijven voetballen.”

Tekst: Rob Robben | Beeld: Ron de Vries

Je zou Maikel Maas een ervaringsdeskundige kunnen noemen als het gaat om het formeren en werken met jaargroepen. Vorig seizoen trainde hij de JO14 bij Margriet uit Oss en dit jaar heeft hij de JO15.1 van deze club onder zijn hoede. Maas is een groot voorstander van jaargroepen. “Ja, ik vind dat de fysiek zwakkeren veel beter tot hun recht komen bij hun leeftijdsgenoten. De lichamelijke verschillen zijn met name in deze leeftijdsgroep erg groot. Als je dan ook nog twee jaargroepen bij en tegen elkaar laat spelen, zijn deze verschillen nog groter. De ‘kleintjes’ komen dan nauwelijks echt aan voetballen toe. Het opleiden en spelers laten ontwikkelen is vele malen belangrijker dan het directe wedstrijdresultaat.”

Grote fysieke verschillen
“Toen enkele jaren geleden de KNVB met deze aanpassing kwam, hebben we als Margriet dit plan meteen omarmd. We stonden en staan volledig achter de argumenten die de KNVB hanteerde. De lichamelijk wat kleinere spelers werden dikwijls volledig ondergesneeuwd door de grotere jongens. Ze kwamen, ondanks hun prima voetbalkwaliteiten, nauwelijks meer aan echt voetbal toe, omdat ze qua loopvermogen en fysieke kracht het onderspit moesten delven. Deze grote fysieke verschillen komen met name bij de voormalige C-leeftijd voor. Ik heb dit vorig seizoen als trainer van de JO14 ondervonden. Doordat we vorig seizoen met een JO14 gestart zijn, hebben deze spelers zich voetballend geweldig ontwikkeld, omdat ze in staat waren om ook echt te blijven voetballen. Ze waren veel in balbezit, omdat de ballen veel over de grond gespeeld werden en niet hard en hoog door de lucht vlogen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd, dat het overgrote deel van deze spelers nu bij mij in de JO15.1 kunnen spelen.”

Indelingen
Vorig seizoen had Margriet al één selectieteam bij de JO8, JO10, JO12 en JO14 geformeerd. Alleen de beste spelers van deze categorieën kwamen voor deze teams in aanmerking. Is het dan niet raar, dat de andere eerstejaars van elke leeftijdsgroep wel tegen jongens spelen van een jaar ouder? Mark Strik, hoofdtrainer en Hoofd Opleidingen van het zevenhonderd jeugdleden tellende Margriet is ook aangeschoven: “Ja, dat is wel zo, maar Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd. Dit seizoen hebben we het daarom ook aangepast. We spelen nu van JO8 t/m JO15 volledig in jaargroepen. Bij JO17 en JO19 kunnen we dat nog niet, omdat we daarvoor gewoonweg zowel kwantitatief als kwalitatief tekortkomen. Bovendien is de noodzaak daar ook wat minder, omdat de fysieke verschillen in die leeftijdsgroepen al wat kleiner zijn. Het streven is om volgend seizoen ook bij JO16 met een selectieteam te starten. In de andere leeftijdsgroepen hebben we nu al in elke jaargroep selectieteams. Ons ideaal is, dat we in de hele jeugdafdeling in alle jaargroepen uiteindelijk met selectie- en recreatieve teams gaan spelen. Vorig seizoen hadden we bijvoorbeeld vijf JO15-elftallen en één JO14-team. Dit seizoen hebben we dus gewoon drie teams van JO15 en ook drie JO14-elftallen. De beide eerste teams van JO15 en JO14 vormen nu de selectieteams.”

Knelpunten
Margriet is dus een groot voorstander van het formeren van jaargroepen, maar ervaart ook de nodige knelpunten bij het in competitieverband spelen van jaargroepen. Maas: “De KNVB promoot deze manier van teams samenstellen, maar ze faciliteert dit onvoldoende. We speelden vorig seizoen met de JO14 in een competitie, waarin drie dispensatiespelers mochten spelen. Dat geeft een heel verkeerd signaal en is bovendien niet eerlijk. Op die manier kunnen mijn eerstejaars nog tegen fysiek veel sterkere tweedejaars komen te voetballen. Dat kon, omdat deze JO14-competitie in de B-categorie werd ingeschaald. Als je indeling in jaargroepen serieus wilt nemen, moet je deze competities ook in de A-categorie indelen en net als bij de O15 niet met dispensatiespelers werken. De KNVB moet in elke jaargroep met klassen gaan werken, waar gepromoveerd en gedegradeerd kan worden. En elke jaargroep moet ook gewoon verdeeld worden in een A- en B-categorie.”

Doorschuiven
Je zou kunnen stellen dat het formeren van jaargroepen ook een groot nadeel heeft. Het is namelijk een feit, dat spelers zich het beste ontwikkelen als ze het ene jaar alles moeten doen om aan te haken en het jaar daarop bij de betere spelers horen en de kar moeten trekken. Maas en Strik zien dit absoluut niet als een nadeel, omdat ze hier een prima oplossing voor gevonden hebben. Maas: ”Als een speler van JO14 er echt bovenuit steekt, dan speelt die gewoon in de JO15.1. Op die manier wordt hij toch uitgedaagd om tegen sterkere spelers te voetballen. Wij hebben bij Margriet wel de regel, dat deze spelers er ook echt bovenuit moeten steken. Bij gelijke kwaliteit blijven deze spelers gewoon in de JO14.1. Verder was er vorig seizoen een prima wisselwerking tussen JO15.1 en JO14. Deze twee teams trainden regelmatig gezamenlijk en bij een tekort bij de JO15.1 werden spelers van JO14 doorgeschoven. Ook schoven spelers van de JO13.1 soms bij trainingen en wedstrijden aan bij JO14. Dit jaar willen we, mede omdat we een kwalitatief vrij sterke JO15.1 hebben, dit team in eerste instantie aanvullen met de JO15.2. Natuurlijk zullen er in de loop van het seizoen in de diverse leeftijdscategorieën spelers van een jongere lichting bij trainingen en wedstrijden regelmatig aansluiten bij een aangrenzende hogere leeftijdsgroep. In de lijn van dit doorschuiven en ruiken aan het grotere werk, spelen we samen met enkele andere grotere clubs op een aantal dinsdagavonden een vriendschappelijke competitie voor spelers O23. Hiervoor komen de talenten van het tweede, JO19 en zelfs de JO17 in aanmerking. Dit team wordt dan verder aangevuld met jonge spelers van het eerste. Spelers moeten deze uitverkiezing verdienen en zij zien zo’n uitverkiezing voor dit team ook echt als een beloning. Op al deze manieren krijgen de echte talenten dus toch volop de gelegenheid om zich te meten met oudere en betere spelers.”

Trainen
Doordat Maas vorig seizoen met zijn eerstejaars ook alleen tegen eerstejaars speelde, konden zijn spelers zich op voetbalgebied prima ontwikkelen. “We konden echt blijven voetballen. Je hoefde niet bang te zijn, dat alle ballen hard en hoog over onze middenvelders gingen.” Maas legde in zijn oefenstofkeuze daarom ook het accent op zijn middenvelders, die een belangrijke schakel waren in zijn manier van voetballen. “Ik trainde dat in diverse pass- en trapvormen met opendraaien en kaatsen (oefenvorm 1). Het snel handelen, goed opendraaien en het openleggen van de ballijn waren daarbij erg belangrijk. Een vervolg hierop waren positiespelen, waarbij de middenvelders een cruciale rol toebedeeld kregen in het kaatsen en verleggen van het spel (oefenvorm 2). Ook hierbij waren het openleggen en dichtzetten van de ballijn belangrijke coachingsaspecten.”


 
Stan Muskens, SC Elshout
'Wij kijken niet naar kwaliteit, maar naar leeftijd'

Stan Muskens is bij het ruim honderd jeugdleden tellende SC Elshout medeverantwoordelijk voor de teamindelingen bij de jeugd. “Tot en met vorig seizoen hebben we 'gewoon' vastgehouden aan de traditionele indelingen van JO19, JO17, JO15, JO13, JO11 en JO9. Omdat de KNVB bij de clubs het verzoek heeft neergelegd om zoveel mogelijk met jaargroepen te gaan werken, hebben we besloten daaraan gehoor te geven. Overigens deelden wij, als dat mogelijk was, onze voetballers altijd al in jaargroepen in. Als kleine vereniging zijn we erg afhankelijk van het spelersaanbod en kunnen we meestal maar één team formeren van twee jaargroepen. Als we incidenteel toch voldoende spelers hadden voor twee elftallen, werden er toch altijd teams gemaakt van afzonderlijke jaargroepen. Drie jaar geleden hadden we bij de A-junioren voldoende spelers voor twee teams. We hebben toen als experiment eenmalig geselecteerd op kwaliteit. Het gevolg was, dat de A1 een fantastisch seizoen draaide. De A2 daarentegen draaide veel stroever. Na afloop van het seizoen kwamen we als bestuur met alle betrokkenen rond de A tot de conclusie dat het succes van de A1 ten koste was gegaan van de spelvreugde van de A2 en aangezien we bij Elshout een club zijn voor al onze leden, getalenteerd en minder getalenteerd, hebben we toen besloten hiervan af te stappen en in de toekomst niet meer op kwaliteit te selecteren, maar gewoon in jaargroepen. Bij de elftalindeling keken en kijken we dus niet naar de voetbalkwaliteiten van een speler, maar alleen naar de leeftijd. Wij waren de KNVB dus eigenlijk al voor met betrekking tot het indelen in jaargroepen. Voor ons verandert er dus eigenlijk niet zoveel.

Voor dit seizoen heeft de nieuwe manier van indelen geleid tot een JO19, JO17, JO16, JO14, JO12, JO11, JO10, JO9 en een JO8 team. In de ‘oude’ indelingen zouden we dit jaar een JO19, twee keer JO17, JO15, JO13, twee keer JO11 en twee keer JO9 hebben gehad. Het voordeel nu is dat, met name de jongste kinderen, nog meer op leeftijd kunnen spelen.”

Muskens maakt wel een kanttekening: “Of deze nieuwe manier van indelen een succes wordt, hangt mede af van de opstelling van de andere verenigingen uit de regio. Deze moeten zich ook houden aan de nieuwe jaargroepen. In het verleden waren JO16, JO14 en JO12 vaak selectieteams van grotere verenigingen. Dat is qua niveau voor onze teams te hoog. Het succes van deze maatregel hangt dan ook af van het feit, of de KNVB voldoende volwaardige competities kan organiseren in deze nieuwe leeftijdsgroepen. Wij zijn benieuwd hoe zich dit gaat ontvouwen, maar wij staan er op voorhand erg positief in.”


 

Piet van Zuijdam, BMC uit Berlicum
'Technisch vaardige spelers moeten het verschil maken'

Tot eind vorig seizoen was Van Zuijdam, technisch coördinator van het ruim driehonderd jeugdleden tellende BMC uit Berlicum. “Op zichzelf vinden wij het indelen in jaargroepen een goed plan en wij staan daar als vereniging ook positief tegenover. Met name voor de grotere clubs is dit zeker een groot voordeel maar voor de middelgrote clubs, zoals BMC, gaat de invoering van de geboortejaarcompetities niet altijd even gemakkelijk. Vorig seizoen speelden we nog gewoon volgens de ‘oude’ indelingen. We liepen er toen wel tegenaan, dat veel clubs bijna alleen tweedejaars spelers hadden, terwijl wij noodgedwongen met een mix van eerste- en tweedejaars speelden. Hierbij ontstonden voor ons de nodige problemen met name op het fysieke vlak. Voetballend was het geen probleem maar fysiek legden de spelertjes het vooral af tegenover de tweedejaarsspelers. Binnen BMC Berlicum is het opleidingsplan er namelijk in belangrijke mate op gericht om technisch vaardige spelers op te leiden. Zij zouden de uitblinkers moeten zijn, maar het tegendeel bleek waar. De grootste en krachtigste jongens maakten het verschil en niet de technisch vaardige spelers. Op het oog lijkt het of zij talentvoller zijn, maar dit beeld ontstaat alleen maar omdat zij fysiek verder zijn.

We hebben alles uitvoerig geëvalueerd en geïnventariseerd en dat heeft ertoe geleid, dat we dit seizoen starten met jaargroepen van JO8 tot en met JO15. Uiteraard blijft in het beleid wel meespelen dat als een speler talentvol is en wij vinden dat hij het ook fysiek aan kan, hij versneld kan doorschuiven naar de naastgelegen hogere leeftijdsgroep. In de voormalige A- en B-junioren is dit voor ons onmogelijk vanwege de doodeenvoudige reden dat daarvoor het aantal spelers ontbreekt. Door deze indeling in jaargroepen blijft in ieder geval het opleidingsplan erop gericht om spelers te blijven opleiden die zich in de basisopleiding technisch vaardig ontwikkelen en in de midden- en eindopleiding tactisch verder opgeleid kunnen worden.”

 

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Technisch beleid voor voetbalclubs
Implementeren van spelprincipes
Veel trainers maken voorafgaand aan de training hun doelstelling aan de spelers bekend. Daarna wordt een oefenvorm gegeven en ten slotte wordt gevraagd of de spelers het begrijpen. Ad Looijmans werkt omgekeerd. “Ik vraag eerst waar de spelers tegenaan zijn gelopen, speel vervolgens een oefenvorm en vraag naderhand wat het doel hiervan was. Op deze manier implementeer ik onze s
Trainen op verschillende ondergronden | AZ Jeugdopleiding
Jeugdtrainer Michael van Zijtveld en fysiektrainer Chris Wenker leggen uit waarom in de jeugdopleiding van AZ wordt ingezet op voetballen op verschillende ondergronden. Het is een van de vele middelen die de Alkmaarders inzetten om spelers cognitief, technisch en fysiek te ontwikkelen. Tekst: Michael van Zijtveld, Chris Wenker | Redacteur: Alessandro van Ha
Gepersonaliseerde schrijfblokken voor de club
Wil je iets speciaals doen voor de trainers van jouw club? Laat dan een gepersonaliseerd voetbalcompetitieboek of A5 schrijfblok maken voor de trainers/leiders van jouw club. 
Voetbal JeugdPlan - Ieder kind verdient een goede training
Ieder kind - in een hoog of lager team, selectie of geen selectie - verdient een goede en leuke training. Het Voetbal JeugdPlan helpt clubs hierbij. Van het aanbieden van kant-en-klare trainingen v
Geboortemaandeffect buiten Nederland
Het geboortemaandeffect is alweer geruime tijd een bekend begrip bij insiders, maar blijkt toch uitermate moeilijk om er vanaf te komen. Maar liefst 75% van de spelers die geselecteerd zijn voor Oranje Onder17, die in Engeland strijdt voor het Europees Kampioenschap, is geboren in het eerste halfjaar. Maar hoe verhoudt dit zich tot andere landen? Staan we alleen in het geboortemaandeffect?
Opleiden via Talentenprogramma
Veel clubs streven naar een A-selectie met zelfopgeleide spelers. Ook bij derdedivisionist HSC’21 is de doorstroming van spelers uit eigen kweek een kernpunt in het beleid. Liefst dertien spelers van de huidige selectie zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Haaksbergen. Peter Visser, Hoofd Technische Commissie: “Via ons Talentenprogramma leiden wij talentvolle spe
Top 100 Jeugdopleidingen: zin of onzin?
Er duiken steeds meer lijstjes op waar er een ranglijst wordt gemaakt van bijvoorbeeld de top 100 van jeugdopleidingen. Die nemen dan het niveau waarop de jeugdteams spelen en op basis daarvan komen ze tot een r
De 8 stappen van 'laat ze spelen': Fase verdedigen op helft tegenstander
In het artikel Het leerproces van spelers inzichtelijk maken spreekt Anjo Coppus over de 8 stappen in zijn trainingsmethode voor de fase verdedigen, de statische variant en de checkpoints. Tekst en afbeeldingen: Anjo Coppus
Interne voetbalschool Be Friends heeft alleen maar winnaars
Bij voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek krijgen spelers op vrijdag een extra mogelijkheid om te trainen. De trainers van deze interne voetbalschool zijn de spelers van het eerste elftal en daardoor zijn er alleen
Voetballeercyclus als leidraad voor ontwikkeling individu
“Veel trainers weten wel wat ze willen aanleren, maar niet op welke manier ze dat kunnen doen.” Roger Bongaerts, Hoofd Jeugdopleiding van VVV-Venlo, ontwikkelde daarom een methode die diverse fasen onderscheidt in het leerproces van jonge voetballers. Ook legt hij uit hoe men de ontwikkeling van het individu probeert te reguleren binnen het teamproces.
Externe scouting
Alphense Boys speelt met zijn jeugdteams al jarenlang op het hoogste niveau en ontving in 2015 zelfs het predicaat ‘Regionale Jeugdopleiding’ van de KNVB. Paul Bahlmann is technisch coördinator en legt uit hoe de club onder andere door externe scouting één van de meest vooraanstaande amateurclubs is van Nederland. Tekst: To
Waarom clubs met jeugdtrainers zou moeten afspreken om geen kritiek te hebben op scheidsrechters
Iedere voetballer of iedere coach moet het herkennen. De bal gaat overduidelijk via de tegenstander uit het veld. Echter, tot je grote verbazing staat de scheidsrechter de andere kant op te wijzen. Waarschijnli
Kijkwijzer voor meer structuur in trainingen
Als voetbalvereniging wil je natuurlijk kwalitatief goede trainingen. Het aanstellen van goede trainers is natuurlijk één, maar welk vervolg geef je er dan aan? Marcel van Marsbergen, technisch coördinator van het 1200 leden tellende DSS uit Haarlem vindt het een uitdaging om ook de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Hij introduceerde de kijkwijzer,
De hoofdklasse halen zonder te betalen
Om het Nederlands voetbal hogerop te brengen, moeten we op zoek naar clubs en trainers die het anders doen. Vandaag luisteren we naar het verhaal van RKZVC uit Zieuwent, een clubje van 350 leden, die de hoofdklas
Sparta: Wij proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO's
Sinds jaar en dag staat de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam bekend om haar grote talenten die doorstromen naar het eerste elftal en zelfs verder dan dat. Hoofd Jeugdopleidingen Dolf Roks bewaakt de continuïteit hiervan: “We proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO’s. Bovenal zoeken we talenten die in alles de beste willen zijn.” Dolf Roks geeft
Spelers objectief beoordelen: kan dat?
De trainer van de Onder15 moet aan het einde van jaar alle spelers een cijfer geven voor het vrijlopen zonder bal. Hij geeft speler A een 8. Het jaar er op gaat de speler naar de Onder17. Die trainer geeft diezelfde speler een 7 voor het vri
Jaarplan maken om de doorstroming van jeugdspelers te verbeteren
  Het goed laten doorstromen van een speler van de ene naar de andere leeftijdscategorie hoort bij een gezonde jeugdopleiding. Bij ESA uit Arnhem werken ze met een jaarplanning, om zo de doorstroming makkelijker te maken. Jarno van den Bosch, technisch co
TM SpelerVolgSysteem: vraag gratis presentatie aan
Het spelervolgsysteem van TrainersMagazine was het eerste online spelervolgsysteem van Nederland en is het spelervolgsysteem voor én door trainers van amateurclubs gemaakt. Het richt zich er op om de belangrijkste gegevens om de belangrijkste g
Stap voor stap naar continuïteit
Na zijn periode als voetballer in Breda werd Tim Gilissen in de zomer van 2015 gepresenteerd als manager van de jeugdopleiding van NAC. Een totaal ander leven, maar de uitdaging werd des te groter. “Samen met Eric Hellemons ben ik gestart met het maken en uitvoeren van ons plan, met als rode draad: alles stap voor stap.” Tekst: Rogier Veenstra | Beeld P
Het opleiden van jeugdtrainers
Ruim een jaar na de aanstelling van Kees Zwamborn als technisch manager van vv Kloetinge zijn er al flinke stappen gemaakt om de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal te bevorderen. “Om talenten optimaal te ontwikkelen zijn we vooral aan de slag gegaan met diegenen, die de spelers beter moeten maken: de jeugdtrainers.” Teks
Het leerproces van spelers inzichtelijk maken
“Heb je je wel eens afgevraagd wanneer een speler iets leert? Vrijwel geen enkele voetbaltrainer kon mij hier antwoord op geven, terwijl dit toch een essentiële vraag is voor iemand die als vak heeft spelers iets te leren.” Het begin van het interview met Anjo Coppus, hoofd jeugdopleiding selectieteams bij Brabantia, zet je vanaf de eerste minuut al aan het denken.
De 10 spelprincipes van Delta Sport '95
Rens van Dinter is Technisch Coördinator Bovenbouw bij Delta Sports'95. Hij vindt het belangrijk dat ze van hun eigen kracht uit gaan. "Alle teams spelen 1:4:3:3, maar de trainers hebben de vrijheid en vooral d
Gezocht: Ambassadeurs voor Voetbal JeugdPlan
Wil jij graag het Nederlands voetbal én jouw club helpen? Heb jij een goed (voetbal)netwerk in jouw regio? Dan zijn we op zoek naar jou om Team TrainersMagazine te versterken en ontvang een
Visualiseren in de jeugdopleiding
Het begon allemaal met een filmpje op twitter, waarin AZ-jeugdspelers onder de klanken van de Champions Leaguetune, aan het visualiseren waren als voorbereiding op de aankomende wedstrijd. Kelvin Duffree en Bart Heuvingh geven uitleg. “We willen speler
Samen verbeteren we het Nederlands voetbal
Ieder kind heeft recht op een goede voetbaltraining. Ongetwijfeld ben je het daar mee eens. Maar de praktijk leert vaak dat spelers in de selecties de beste trainers krijgen en er veel minder aandacht is voor al die andere voetballers die (nu nog) wat minder goed kunnen voetballen. Daar moet iets aan gebeuren, daarom biedt TrainersMagazine volgend seizoen alle pupillentrainers van Nederlan
Implementeren van spelprincipes
Veel trainers maken voorafgaand aan de training hun doelstelling aan de spelers bekend. Daarna wordt een oefenvorm gegeven en ten slotte wordt gevraagd of de spelers het begrijpen. Ad Looijmans werkt omgekeerd. “Ik vraag eerst waar de spelers tegenaan zijn gelopen, speel vervolgens een oefenvorm en vraag naderhand wat het doel hiervan was. Op deze manier implementeer ik onze s
De hoofdklasse halen zonder te betalen
Om het Nederlands voetbal hogerop te brengen, moeten we op zoek naar clubs en trainers die het anders doen. Vandaag luisteren we naar het verhaal van RKZVC uit Zieuwent, een clubje van 350 leden, die de hoofdklas
Trainen op verschillende ondergronden | AZ Jeugdopleiding
Jeugdtrainer Michael van Zijtveld en fysiektrainer Chris Wenker leggen uit waarom in de jeugdopleiding van AZ wordt ingezet op voetballen op verschillende ondergronden. Het is een van de vele middelen die de Alkmaarders inzetten om spelers cognitief, technisch en fysiek te ontwikkelen. Tekst: Michael van Zijtveld, Chris Wenker | Redacteur: Alessandro van Ha
Sparta: Wij proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO's
Sinds jaar en dag staat de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam bekend om haar grote talenten die doorstromen naar het eerste elftal en zelfs verder dan dat. Hoofd Jeugdopleidingen Dolf Roks bewaakt de continuïteit hiervan: “We proberen dingen uit en willen anders zijn dan veel andere BVO’s. Bovenal zoeken we talenten die in alles de beste willen zijn.” Dolf Roks geeft
Gepersonaliseerde schrijfblokken voor de club
Wil je iets speciaals doen voor de trainers van jouw club? Laat dan een gepersonaliseerd voetbalcompetitieboek of A5 schrijfblok maken voor de trainers/leiders van jouw club. 
Spelers objectief beoordelen: kan dat?
De trainer van de Onder15 moet aan het einde van jaar alle spelers een cijfer geven voor het vrijlopen zonder bal. Hij geeft speler A een 8. Het jaar er op gaat de speler naar de Onder17. Die trainer geeft diezelfde speler een 7 voor het vri
Voetbal JeugdPlan - Ieder kind verdient een goede training
Ieder kind - in een hoog of lager team, selectie of geen selectie - verdient een goede en leuke training. Het Voetbal JeugdPlan helpt clubs hierbij. Van het aanbieden van kant-en-klare trainingen v
Jaarplan maken om de doorstroming van jeugdspelers te verbeteren
  Het goed laten doorstromen van een speler van de ene naar de andere leeftijdscategorie hoort bij een gezonde jeugdopleiding. Bij ESA uit Arnhem werken ze met een jaarplanning, om zo de doorstroming makkelijker te maken. Jarno van den Bosch, technisch co
Geboortemaandeffect buiten Nederland
Het geboortemaandeffect is alweer geruime tijd een bekend begrip bij insiders, maar blijkt toch uitermate moeilijk om er vanaf te komen. Maar liefst 75% van de spelers die geselecteerd zijn voor Oranje Onder17, die in Engeland strijdt voor het Europees Kampioenschap, is geboren in het eerste halfjaar. Maar hoe verhoudt dit zich tot andere landen? Staan we alleen in het geboortemaandeffect?
TM SpelerVolgSysteem: vraag gratis presentatie aan
Het spelervolgsysteem van TrainersMagazine was het eerste online spelervolgsysteem van Nederland en is het spelervolgsysteem voor én door trainers van amateurclubs gemaakt. Het richt zich er op om de belangrijkste gegevens om de belangrijkste g
Opleiden via Talentenprogramma
Veel clubs streven naar een A-selectie met zelfopgeleide spelers. Ook bij derdedivisionist HSC’21 is de doorstroming van spelers uit eigen kweek een kernpunt in het beleid. Liefst dertien spelers van de huidige selectie zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Haaksbergen. Peter Visser, Hoofd Technische Commissie: “Via ons Talentenprogramma leiden wij talentvolle spe
Stap voor stap naar continuïteit
Na zijn periode als voetballer in Breda werd Tim Gilissen in de zomer van 2015 gepresenteerd als manager van de jeugdopleiding van NAC. Een totaal ander leven, maar de uitdaging werd des te groter. “Samen met Eric Hellemons ben ik gestart met het maken en uitvoeren van ons plan, met als rode draad: alles stap voor stap.” Tekst: Rogier Veenstra | Beeld P
Top 100 Jeugdopleidingen: zin of onzin?
Er duiken steeds meer lijstjes op waar er een ranglijst wordt gemaakt van bijvoorbeeld de top 100 van jeugdopleidingen. Die nemen dan het niveau waarop de jeugdteams spelen en op basis daarvan komen ze tot een r
Het opleiden van jeugdtrainers
Ruim een jaar na de aanstelling van Kees Zwamborn als technisch manager van vv Kloetinge zijn er al flinke stappen gemaakt om de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal te bevorderen. “Om talenten optimaal te ontwikkelen zijn we vooral aan de slag gegaan met diegenen, die de spelers beter moeten maken: de jeugdtrainers.” Teks
De 8 stappen van 'laat ze spelen': Fase verdedigen op helft tegenstander
In het artikel Het leerproces van spelers inzichtelijk maken spreekt Anjo Coppus over de 8 stappen in zijn trainingsmethode voor de fase verdedigen, de statische variant en de checkpoints. Tekst en afbeeldingen: Anjo Coppus
Het leerproces van spelers inzichtelijk maken
“Heb je je wel eens afgevraagd wanneer een speler iets leert? Vrijwel geen enkele voetbaltrainer kon mij hier antwoord op geven, terwijl dit toch een essentiële vraag is voor iemand die als vak heeft spelers iets te leren.” Het begin van het interview met Anjo Coppus, hoofd jeugdopleiding selectieteams bij Brabantia, zet je vanaf de eerste minuut al aan het denken.
Interne voetbalschool Be Friends heeft alleen maar winnaars
Bij voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek krijgen spelers op vrijdag een extra mogelijkheid om te trainen. De trainers van deze interne voetbalschool zijn de spelers van het eerste elftal en daardoor zijn er alleen
De 10 spelprincipes van Delta Sport '95
Rens van Dinter is Technisch Coördinator Bovenbouw bij Delta Sports'95. Hij vindt het belangrijk dat ze van hun eigen kracht uit gaan. "Alle teams spelen 1:4:3:3, maar de trainers hebben de vrijheid en vooral d
Voetballeercyclus als leidraad voor ontwikkeling individu
“Veel trainers weten wel wat ze willen aanleren, maar niet op welke manier ze dat kunnen doen.” Roger Bongaerts, Hoofd Jeugdopleiding van VVV-Venlo, ontwikkelde daarom een methode die diverse fasen onderscheidt in het leerproces van jonge voetballers. Ook legt hij uit hoe men de ontwikkeling van het individu probeert te reguleren binnen het teamproces.
Gezocht: Ambassadeurs voor Voetbal JeugdPlan
Wil jij graag het Nederlands voetbal én jouw club helpen? Heb jij een goed (voetbal)netwerk in jouw regio? Dan zijn we op zoek naar jou om Team TrainersMagazine te versterken en ontvang een
Externe scouting
Alphense Boys speelt met zijn jeugdteams al jarenlang op het hoogste niveau en ontving in 2015 zelfs het predicaat ‘Regionale Jeugdopleiding’ van de KNVB. Paul Bahlmann is technisch coördinator en legt uit hoe de club onder andere door externe scouting één van de meest vooraanstaande amateurclubs is van Nederland. Tekst: To
Visualiseren in de jeugdopleiding
Het begon allemaal met een filmpje op twitter, waarin AZ-jeugdspelers onder de klanken van de Champions Leaguetune, aan het visualiseren waren als voorbereiding op de aankomende wedstrijd. Kelvin Duffree en Bart Heuvingh geven uitleg. “We willen speler
Waarom clubs met jeugdtrainers zou moeten afspreken om geen kritiek te hebben op scheidsrechters
Iedere voetballer of iedere coach moet het herkennen. De bal gaat overduidelijk via de tegenstander uit het veld. Echter, tot je grote verbazing staat de scheidsrechter de andere kant op te wijzen. Waarschijnli
Samen verbeteren we het Nederlands voetbal
Ieder kind heeft recht op een goede voetbaltraining. Ongetwijfeld ben je het daar mee eens. Maar de praktijk leert vaak dat spelers in de selecties de beste trainers krijgen en er veel minder aandacht is voor al die andere voetballers die (nu nog) wat minder goed kunnen voetballen. Daar moet iets aan gebeuren, daarom biedt TrainersMagazine volgend seizoen alle pupillentrainers van Nederlan
Kijkwijzer voor meer structuur in trainingen
Als voetbalvereniging wil je natuurlijk kwalitatief goede trainingen. Het aanstellen van goede trainers is natuurlijk één, maar welk vervolg geef je er dan aan? Marcel van Marsbergen, technisch coördinator van het 1200 leden tellende DSS uit Haarlem vindt het een uitdaging om ook de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Hij introduceerde de kijkwijzer,
1 2 3 4 5 6