Inloggen
Terug naar alle cursussen
Je hebt nog geen toegang tot deze cursus
Periodisering: vanuit tactische principes
Cursus Periodisering vanuit tactische principes
In oktober 2020 zijn wij gestart met een serie van drie webinars over 'tactische periodisering' door Björn Zwikker. In TrainersMagazine 137 van november 2020 schreef Hans Slender een uitgebreide introductie over ditzelfde onderwerp.

Bij de term periodisering denken veel trainers in Nederland al snel aan het fysieke aspect. Maar 'tactische periodisering', zoals deze internationaal vaak genoemd wordt, is een complete filosofie vertaald naar trainingsmethodologie waarin zowel fysieke, technische als mentale elementen voorkomen, maar waarbij het ontwikkelen van de tactische elementen altijd centraal staat. 

Helaas is veel kennis die beschikbaar is over deze methodologie alleen toegankelijk in de Portugese taal of in lastig leesbare Engelstalige literatuur die geschreven is door wetenschappers. Wij brachten Björn Zwikker en Hans Slender samen om zich te verdiepen in deze complexe materie en deze kennis vanuit hun interpretatie beschikbaar te maken voor  Nederlandstalige trainers. 

Daarbij willen we de wetenschappelijke fundering van deze methodologie zeker niet overslaan, maar proberen we deze wel zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Daarna proberen we te komen tot een praktische vertaalslag zodat trainers op ieder niveau ermee aan de slag moeten kunnen.

In deze cursus leer je:
• Waarom voetbal een complex spel is en waarom complexiteit (aan de rand van chaos) een specifieke manier van ontwikkelen vraagt;
• Waarom het tactische aspect, het ontwikkelen van de speelwijze, altijd centraal staat binnen tactische periodisering, terwijl tegelijkertijd de fysieke, technische en mentale aspecten ook altijd onderdeel zouden moeten zijn van een oefenvorm;
• Hoe je het complexe voetbalspel kan ontleden in kleinere ontwikkelbare onderdelen (fractalen) en hoe je vanuit de eigen voetbalidentiteit een spelconcept (game model) kan ontwikkelen dat deze onderdelen trainbaar maakt;
• Welke methodologische principes centraal staan om het spelconcept te ontwikkelen en hoe deze principes onderdeel zijn van de trainingsplanning (periodisering), maar ook van elke oefenvorm die je gebruikt;
• Welke verschillende periodiseringsmodellen in het voetbal veel gebruikt worden en hoe tactische periodisering zich tot deze andere modellen verhoudt;
• Hoe je de weekplanning (morphocyclus) van tactische periodisering kan vertalen naar een praktische trainginsweek afhankelijk van het aantal beschikbare trainingsmomenten.

Deze cursus is vanaf nu online te volgen op het platform van TrainersMagazine. De kosten voor het volgen van deze cursus zijn €12,50, voor niet leden is dit 37,50 euro. 
Klik hier om de cursus te bestellen


Voor lezers van het vakblad van TrainersMagazine zal deze materie ook te lezen in TrainersMagazine 143 (april 2022), ideaal om als naslagwerk nog eens na te lezen.

Certificaat
Om in aanmerking te komen voor het certificaat, moet je aan het eind van iedere module meerdere toetsvragen beantwoorden. Na het voltooien van de cursus en het halen van alle toetsen kun je een certificaat aanvragen. Wij geven dit vervolgens door aan de KNVB.

Tijdsduur
Er is geen vaste tijd voor deze cursus, deze kun je volgen wanneer het jou uitkomt. Je hoeft de cursus ook niet in 1 avond of dag af te ronden. De cursus duurt ongeveer 4 uur.