Inloggen
Categorieën
Alle categorieën Leren van topcoaches Seniorentraining Juniorentraining Pupillentraining Vrouwen- en meisjestraining Keeperstraining Conditie- en coördinatietraining Techniektraining voetbal Technisch beleid voor voetbalclubs Communiceren & leiderschap Voetbaltactiek Boekenoverzicht Webcolleges
Onderzoek: Tweederde trainers vindt de KNVB-cursus te duur
4.3/5 | Bedankt voor uw mening!

Over de KNVB-trainerscursus zijn er veel meningen. De KNVB vindt deze toonaangevend in de wereld, je hoort lovende woorden van cursisten, maar ook negatieve. Als TrainersMagazine houden we graag van feiten. De bovenstaande discussie was dit ook een mooie aanleiding om onderzoek te doen naar de meningen van oud-cursisten. De resultaten vind je in dit artikel.

Tekst en onderzoek: Paul van Veen

Dit onderzoek is verricht in oktober 2018 en werd ingevuld door 369 trainers. Om het onderzoek af te bakenen, zijn hierbij alleen de UEFA-cursusen in ogenschouw genomen. In dit onderzoek waren de cursisten van UEFA C in de meerderheid (ongeveer 63%), maar is conform de realiteit. Er zijn meer UEFA C-cursussen dan UEFA-A cursussen. De gegevens zijn verzameld naar aanleiding van een online vragenlijst.

Welk rapportcijfer geven de cursisten?
Natuurlijk wil je eerst weten welke waardering de cursisten de cursus geven. Dat is gevraagd in de vorm van een rapportcijfer. Hierbij is gevraagd om drie beoordelingen: een totaalcijfer voor de cursus, een cijfer voor de docenten en een cijfer voor de kwaliteit van de inhoud. Het resultaat is te zien in onderstaande grafiek:Het resultaat mag zeker een voldoende genoemd worden, maar het zijn geen rapportcijfers die je van de daken wilt schreeuwen. De KNVB geeft op de eigen website aan op cursusgebied toonaangevend in de wereld te zijn, maar daar wijzen deze cijfers niet op.

Om deze cijfers in een context te plaatsen ('wat is een 6 nu eigenlijk?') heb ik deze cijfers vergeleken met de resultaten van de enquête naar aanleiding van de scholingsbijeenkomst van TrainersMagazine, die we ieder jaar in november organiseren. Het rapportcijfer dat de trainers daar gaven was:
- 7,73 voor de editie van 2016
- 8,28 voor de editie van 2017

Toch vind ik dat we daar nog veel beter kunnen. In die vergelijken vallen de cijfers voor de KNVB-trainerscursus wellicht toch wat tegen?


Cijfers per regio
De meeste cursussen worden regionaal gegeven. Interessant is om te onderzoeken of in de verschillende regio´s de cursus anders beoordeeld worden. In onderstaande infographic zie je het resultaat van dit onderzoek:


Dit levert een interessant beeld op. In bijvoorbeeld West 2 blijkt de cursus een veel hoger cijfer te krijgen dan bijvoorbeeld in het KNVB-district Noord. 


Hoe worden de verschillende cursussen beoordeeld?
Je hebt natuurlijk veel verschillende cursussen. De UEFA C cursus is voor veel trainers beschikbaar, terwijl de UEFA A de trainers voor de top van het voetbal opleidt. De vraag is dan ook of wellicht de cursussen op hoger niveau ook hoger beoordeeld worden? Deze onderzoeksvraag leverde de volgende resultaten op:De UEFA B-cursus is de best beoordeelde cursus, met opvallende uitschieter naar beneden de UEFA C cursus voor seniorentrainers. Opvallend is wellicht ook dat de UEFA A cursus niet beter beoordeeld wordt ter vergelijking met bijvoorbeeld de UEFA C Jeugd of de UEFA B cursus.


Worden de cursussen beter?
Een ander aspect dat we hebben onderzocht is of de cursussen door de tijd zijn verbeterd. Is de cursus gemoderniseerd? Of juist te weinig vernieuwd? De cursisten dachten er zo over:Wederom een opvallende trend. De cursisten die in 2010 of eerder hun trainerscursus hebben gevolgd gaven nog een 7,3 voor de cursus, maar dat cijfer is inmiddels met achttiende punt gedaald, met als absolute dieptepunt de cursussen in 2013 en 2014. 


Het opleidingsniveau van de cursist
De KNVB-cursussen zijn toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van het opleidingsniveau van de cursist. Dit gedeelte van het onderzoek bekijkt of het opleidingsniveau van de cursist van invloed is op de beoordeling van de cursus.Ook hier is het verschil weer groot om te zien: hoe hoger het opleidingsniveau van de cursist, hoe lager ze de KNVB-cursus beoordelen. Het verschil tussen cursisten met een VMBO-opleidingsniveau en een WO-opleidingsniveau is meer dan vol punt.

De vraag waar het allemaal om draait
Of je nu een televisie koopt of een cursus volgt, uiteindelijk draait het er om of de prijs wat je betaalt in vergelijking staat met wat je voor krijgt. Met andere woorden: krijg je waar voor je geld. Ons onderzoek leverde het volgende resultaat op: Dit levert een teleurstellend resultaat op. Tweederde van de trainers vindt de KNVB-cursus 'Veel te duur' tot 'te duur' als je deze vergelijkt met hetgeen je er voor krijgt. De prijs-kwaliiteit is dus helaas niet in orde.

Interessant is om te weten wat de beweegredenen van de KNVB om de prijs relatief duur (in vergelijking met het buitenland) in de markt te zetten. Bij navraag bij de KNVB gaven ze inzicht in hun keuze voor de huidige prijsstelling:

Kunt u ons uitleggen waarom de KNVB kiest voor deze prijsstelling?
"De KNVB kiest bewust voor uitgebreide scholing van trainers. We willen dat trainers inhoudelijk zo goed mogelijk worden voorbereid op een baan/functie in het voetbal. De trainersopleidingen in Nederland staan voor kwaliteit en ook internationaal staan onze opleidingen hoog aangeschreven. Het doel van de KNVB-academie is overigens zeker niet om winst te maken. Het streven is om kostenneutraal te zijn. Als er al extra inkomsten worden gegenereerd bij de KNVB-academie dan vloeien deze terug in de opleidingen in de vorm van een verdere kwaliteitsverbetering."

Wat vindt de KNVB er van dat andere landen in Europa een stuk goedkoper zijn?
"Als KNVB kiezen we voor een uitgebreide scholing van trainers en dit brengt ook kosten met zich mee. De kosten die we nu maken hebben we ook echt nodig om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. De meeste kosten die we maken is voor de inzet van docenten. Dit is omdat we werken in kleine groepen van cursisten. Er is daardoor veel individuele begeleiding en aandacht. Hoe ze dit in andere landen financieel precies doen en hoe ze hun opleidingen daar inhoudelijk inrichten dat zal je aan andere bonden moeten vragen."

Zijn er op (korte) termijn plannen om dit te veranderen?
"Voor de komende jaren willen we wel goed blijven kijken naar het prijsbeleid én de verhouding van prijs en kwaliteit. De opleidingen moeten wel toegankelijk blijven, maar we willen ook steeds meer kwalitatief goede coachopleidingen neerzetten. Het verbeteren van de kwaliteit van opleidingsprogramma’s en het ontwikkelen van docenten heeft prioriteit de komende beleidsperiode."

Waarom doen trainers een cursus?
In het onderzoek hebben we ook gekeken waarom trainers een cursus doen. Vaak wordt geroepen dat ze het puur voor het papiertje doen, maar dat blijkt uit het onderzoek reuze mee te vallen. Slechts 37% van de trainers noemt het halen van het papiertje een reden om een cursus te volgen.In de resultaten is wederom iets opvallends te zien. Slechts 29% van de cursisten volgt de manier waarop ze het op de cursus geleerd hebben in grote lijnen. Zijn trainers eigenwijs? Dient de cursus slechts ter inspiratie? Of sluit de stof niet aan bij de praktijk van de trainer?

Conclusie
In dit artikel willen we inzicht geven in hoe de cursisten de trainerscursussen van de KNVB ervaren. Dit artikel geeft echter wel stof tot nadenken. In een volgend artikel zullen we een aantal overdenkingen en aanbevelingen aan de KNVB doen. 

 

U heeft een deel van het artikel gelezen. Het hele artikel is exclusief beschikbaar voor leden van het Voetbal Kennisplatform. Je hebt al toegang tot 1000+ artikelen voor minder dan drie tientjes per jaar.

Alle kennisplatformen voor €29 Kennisplatform + Oefenstof + Trainingsplanner €44 Totaalabonnee voor €58
LOGIN
Log in met je trainerssite.nl account
Kennisplatform Communiceren & leiderschap
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
De mentaal vaardige voetballer
Wanneer in de voetballerij gesproken wordt over spelers gaat het al snel over de technische, tactische of fysieke onderdelen van het spel. De laatste jaren neemt ook de interesse in de mentale component toe. Timothy Koning is sport- en prestatiepsycholoog bij YAAP en helpt spelers kennis te vertalen naar de praktijk. “Uiteindelijk draait het om de prestaties op het veld
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Alternatieven voor het ronde magneetje
Elke voetbaltrainer kent ze wel: de ronde magneetjes die je op het tactiekbord gebruikt. Een ideaal hulpmiddel om tactische situaties met spelers te bespreken. Maar de moderne voetbaltrainer zoekt altijd verder. Zijn er alternatieven voor de ronde magneetjes? Tekst: Paul van Veen Optie 1: Foto’s van spelers in plaats van magneet
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
Leerprincipes toepassen in de tactische trainingen
Dat de wetenschappelijke kennis over motorisch leren van meerwaarde zouden zijn voor de methodische opbouw die een trainer gebruikt in het ontwikkelen van techniek bij zijn of haar spelers, dat ligt voor de hand. Maar dat de principes van ‘impliciet leren’ ook van grote waarde zijn voor tactische ontwikkeling, is dat wellicht minder. Hierbij ligt de nadruk niet op de beg
Nieuw: Teambuildingkaarten
Na de coachkaarten in samenwerking met Bas van Baar komt TrainersMagazine vlak voor de winterstop met een nieuw kaartspel: De Teambuildingkaarten. De insteek van dit kaartspel is om op ee
Webcollege Willem Weijs over spelprincipes
Willem Weijs, trainer-coach van NAC Onder19, spreekt in het vierde webcollege van het Online TrainersCongres 2018 over spelprincipes.  Wil jij meer weten over spelprincipes?
Lezersonderzoek TrainersMagazine
Wij willen heel erg graag weten wat jij vindt van TrainersMagazine. Wat vind je goed? Heb je tips? En wat wil jij graag lezen in het vakblad? We maken het vakblad voor jou, vul daarom ons lezersonderzoek
Online TrainersCongres 2018 | Bart Heuving (AZ)
In het tweede webcollege van het online trainerscongres 2018 is Bart Heuvingh, topsportbegeleider van de jeugdopleiding van AZ Alkmaar de spreker. In zijn webcollege gaat hij in op de topsport lifestyle en dan m
Maak jouw eigen expected goals model
Expected goals. Je hebt er vast wel eens over gehoord. Maar eigenlijk zou iedere moderne voetbaltrainer die werkt in een 11 tegen 11 situatie een eigen expected goals model moeten hebben. Ook als je niet
De mentaal vaardige voetballer
Wanneer in de voetballerij gesproken wordt over spelers gaat het al snel over de technische, tactische of fysieke onderdelen van het spel. De laatste jaren neemt ook de interesse in de mentale component toe. Timothy Koning is sport- en prestatiepsycholoog bij YAAP en helpt spelers kennis te vertalen naar de praktijk. “Uiteindelijk draait het om de prestaties op het veld
Online TrainersCongres 2018 van start
Vandaag gaat het TrainersMagazine Online TrainersCongres van  2018 van start. We starten met een webcollege van Ruben den Uil over differentieel leren. In een presentatie van 15 minuten brengt hij je up-to-date over dit onderwerp. De komende
Nieuw! Kansenmeter onderdeel van spelervolgsyteem
We hebben weer een nieuw onderdeel aan het spelervolgsysteem toegevoegd: De Kansenmeter. Met deze tool kun je als amateurtrainer op een objectieve manier de kansen van jouw team en van de tegenstander bijhouden. Binnenkort
Nieuw! Video's coderen in ons spelervolgsysteem
Met ingang van vandaag is het mogelijk om video's te coderen in ons spelervolgsysteem. Door jouw wedstrijden te coderen kun je wedstrijdsituaties makkelijk terug halen voor gebruik in de bespreking of om de
Nieuw! Gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers
TrainersMagazine heeft een gratis tekenprogramma voor voetbaltrainers gelanceerd. Dit tekenprogramma is een vereenvoudigde versie van het tekenprogramma dat al enige tijd onderdeel uitmaakt van De Oefens
Studiebijeenkomst Jeugdtrainers - Regio Gouda
Op woensdagavond 7 november wordt door TrainersMagazine een studiebijeenkomst georganiseerd voor jeugdtrainers uit de regio Gouda. Docent is Bas van Baar, jeugdtrainer van NEC uit Nijmegen. Locatie: RVC '33, K
Inschrijving 4e TrainersCongres 2.0 geopend
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 staat alweer de vierde editie van het TrainersCongres 2.0 op het programma, die we dit jaar organiseren in samenwerking met de VVON. In de bioscoop van Pathe Leidsche Rijn Utrecht heb
Enquête KNVB-trainerscursus
Heb jij een KNVB-trainerscursus gevolgd? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van de trainersopleidingen en we willen graag weten wat jij van de cursus vond. Vond je
Nieuw in het spelervolgsysteem: deel video's met spelers
Spelers groeien in deze tijd op met video-diensten als Youtube en Netflix, dus ze zijn gewend om informatie via videobeelden tot zich te nemen. De moderne trainer maakt daarom gebruik van deze mogelij
Harder trainen? | Tips voor de praktijk
In het artikel van vorige week met Tom Stevens 'Moeten we harder trainen in Nederland' vertelde Tom Stevens over de resultaten uit zijn wetenschappelijke onderzoek. Nu we de resultaten uit
Moeten we in Nederland harder trainen? | Wetenschappelijk bekeken
Moeten we in Nederland nu wel of niet harder trainen? Het is een vraag waar menig analist of trainer graag zijn mening over geeft en we zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. Laten we eens kijken wat de w
Impliciet leren in het partijspel | Alle spelregels op een rijtje
Door de spelregels van het partijspel slim te kiezen, kun je jouw spelers de optimale leeromgeving bieden: een omgeving waarin ze zelf naar de beste oplossing gaan zoeken, zonder dat jij het als coach voor h
Waarom het belangrijk is om het anders te durven doen
In onze maatschappij leer je het vooral om geen buitenbeentje te zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De trainers die het anders durven te doen, krijgen vaak de meeste kritiek. Maar
Trainer zijn is een hobby
Om een positieve impuls aan het Nederlands voetbal te geven, moeten we steeds op zoek naar creativiteit. Club en trainers die het anders durven doen. In deze aflevering: Freek Jansen, al jarenlang éé
Hoe goed ben jij als trainer?
Vind jij jezelf beter dan de gemiddelde voetbaltrainer? Ja? Er is kans dat je jezelf overschat. Het komt namelijk in elke (beroeps)groep voor. Neem als voorbeeld automobilisten. 75 procent van de automobilist
Gezocht: Trainers die trainingen van profclubs willen bezoeken
- Deze vacature is niet langer beschikbaar - Ben jij voetbaltrainer? Wil je altijd (bij)leren? Bezoek je graag trainingen van profclubs (of ben je van plan dit te doen)? Dan zijn we op zoek naar jou!
De vijf manieren van coachen
De tijd dat je als trainer kon beperken tot één manier van coachen is niet meer van deze tijd. De moderne trainer kiest - naast het thema dat getraind wordt - de manier van coachen van de t
Reflectie voor trainers: wat doe ik nu?
In een vorig artikel voor TrainersMagazine behandelde ik de teamindeling. Aan de hand van een anekdote, met in de hoofdrol een trainer en 'zijn' keepers, neem ik je mee in de gevolgen en de manier waarop niet alleen de inhoud, maar vooral de vorm belangrijk is voor alles wat daarna nog kan gebeuren. Welke rol speel jij als trainer en in hoeverre ben je in staat om zelf te reflectere
Alternatieven voor het ronde magneetje
Elke voetbaltrainer kent ze wel: de ronde magneetjes die je op het tactiekbord gebruikt. Een ideaal hulpmiddel om tactische situaties met spelers te bespreken. Maar de moderne voetbaltrainer zoekt altijd verder. Zijn er alternatieven voor de ronde magneetjes? Tekst: Paul van Veen Optie 1: Foto’s van spelers in plaats van magneet
1 2 3 4 5 6 7